Chào mừng đến với ACQB Forum ( Đăng nhập | Đăng kí | Quên mật khẩu )
ACQB
> Liên hệ
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có đề xuất hoặc đóng góp cho ACQB
  + Liên Hệ BQT: (alphabet)

Lê Đức Anh
[email protected]
Tokyo - Japan

Hoàng Minh Anh
[email protected]
Paris - France

Lê Lê Luân
[email protected]
HN - VN

Phạm Xuân Thảo
[email protected]
ĐH - QB

Võ Quốc Việt
[email protected]
HCM - VN

+ Tài khoản quỹ ACQB:

0491 001 604 361


Chủ Tài Khoản (Account-holder):

Trần Quỳnh Trang
[email protected]
HN - VN

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

 
Expanded by ACQB