Home Công đoàn Hoạt động Danh sách ủng hộ đội bóng chuyền nữ

Danh sách ủng hộ đội bóng chuyền nữ

DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỘI BÓNG CHUYỀN NỮ

TT

HỌTÊN CÁ NHÂN/ TỔ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Hoàng Thanh Cảnh

200.000

 

2

Nguyễn Thúy Hồng

200.000

 

3

Võ Thanh Phong

100.000

 

4

Tạ Quốc Khánh

100.000

 

5

Lê Thị Thanh

200.000

 

6

Nguyễn Thị Xuân

200.000

 

7

Phạm Thanh Hà

200.000

 

8

Hoàng Thị Lệ

100.000

 

9

Nguyễn Mỹ Ngọc

200.000

 

10

Cao Xuân Hải

200.000

 

11

Nguyễn Thanh Hương (Sử)

100.000

 

12

Cao Thu Hiền (Hóa)

100.000

 

13

Tổ Văn

500.000

 

14

Tổ Lí

300.000

 

15

Tổ Toán

500.000

 

16

Tổ Tin

200.000

 

17

Tổ Văn phòng

300.000

 

18

Tổ Anh

500.000

 

19

Tổ Hóa

500.000

 

20

Tổ Sử

300.000

 

21

Tổ Thể dục

200.000

 

22

Tổ Sinh

300.000

 

23

Đoàn trường

1000.000

 

24

Chi đoàn Giáo viên

300.000

 


CỘNG

6.800.000

 

Ngày 19 tháng 2 năm 2017

Người lập danh sách

 

Phạm Thị Bích Thảo

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm