Home Đoàn trường Kế hoạch

KẾ HOẠCH

Kế hoạch phát triển đoàn viên đợt 30-4

Kế hoạch phát triển đoàn viên đợt 30-4KẾ HOẠCH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN ĐỢT 30/04/2012 I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CÂU : 1/. Mục
 

Kế hoạch hoạt động Đoàn năm học 2011 - 2012

Kế hoạch hoạt động Đoàn năm học 2011 - 2012 Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XVI; trên cơ sở định hướng công tác của Đoàn khối các cơ quan tỉnh, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh
     

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm