Home Đoàn trường Kế hoạch Kế hoạch phát triển đoàn viên đợt 30-4

Kế hoạch phát triển đoàn viên đợt 30-4

KẾ HOẠCH

KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN ĐỢT 30/04/2012

I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CÂU :

1/. Mục đích :

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

- Tạo cơ hội cho các bạn thanh niên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân và đóng góp cống hiến cho phong trào của lớp, của trường.

2/. Yêu cầu :

- Công tác phát triển đoàn viên phải được tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể học sinh về mục đích, ý nghĩa chính trị của đợt hoạt động.

- Đảm bảo phát triển Đoàn cho những thanh niên ưu tú, có lý tưởng và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Các qui trình kết nạp đoàn viên mới phải đảm bảo đúng theo Điều lệ, qui định về công tác phát triển đoàn viên. Các cơ sở Đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới phải gắn với các sự kiện chính trị để góp phần tạo nên sự trang trọng của buổi lễ và tạo ý nghĩa đối với của người đoàn viên Đoàn TNCS HCM mới được kết nạp.

II/. NỘI DUNG :

1/. Đối tượng :

- Tất cả các thanh niên đang học tập và sinh hoạt tại tất cả các chi đoan trong toàn trường có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2/. Điều kiện để được kết nạp đoàn viên mới :

- Thanh niên Việt Nam từ 15 đến 30 tuổi đang học tập và sinh hoạt tại chi đoàn thuộc Đoàn trường, được một đoàn viên cùng sinh hoạt ít nhất 3 tháng giới thiệu vào Đoàn và được Hội nghị Chi đoàn họp xét thông qua.

- Có đạo đức lối sống tốt, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể lớp, ra sức rèn luyện, có lý tưởng và có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tham gia học lớp Đối tượng Đoàn, làm bài thu hoạch và đạt kết quả theo yêu cầu.

3/. Thời gian – Tiến độ :

+ Tổ chức lớp Đối tượng Đoàn:

- Thời gian: 1 buổi,  từ 14h30 – 17h00, Thứ bảy - ngày 14/04/2012.

- Địa điểm:  Hội trường.

+ Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới:

Lễ kết nạp đoàn viên mới tại chi đoàn sẽ do Chi đoàn tổ chức, BCH Đoàn trường hướng dẫn tổ chức, kiểm tra.

4/. Quy trình thực hiện:

Bước 1: Đoàn trường triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên mới đến các chi đoàn.

- Tiến độ: Ngày 5/04/2012. (BTV Đoàn trường thực hiện)

Bước 2: Chi đoàn thông báo cho thanh niên, tổng hợp danh sách thanh niên có nguyện vọng muốn vào Đoàn và gửi danh sách về cho Đoàn trường.

- Tiến độ : Ngày 9/04/2012.

- Thực hiện: BCH các chi đoàn.

Bước 3: Tổ chức lớp Đối tượng Đoàn vào ngày 14/04/2012.

- Thực hiện: Đ/c Hoàng Thế Hùng, Đ/c Đặng Ngọc Hùng.

Bước 4: Thông báo đến chi đoàn kết quả thanh niên hoàn thành lớp học và Chi đoàn hướng dẫn các bạn viết đơn xin gia nhập Đoàn và viết lý lịch; đồng thời Chi đoàn họp xét kết nạp đoàn viên mới.

- Tiến độ : Ngày 21/04/2012.

Bước 5: Chi đoàn tổng hợp toàn bộ hồ sơ xin gia nhập Đoàn của các bạn đạt  kết quả hoàn thành (bao gồm: khai lý lịch sổ đoàn viên, đơn xin vào Đoàn, giấy đảm bảo của đoàn viên giới thiệu, lệ phí 20.000 đồng,) và gửi về VP Đoàn trường kèm theo công văn đề nghị của chi Đoàn về việc chuẩn y kết nạp Đoàn viên mới.

- Tiến độ : Từ ngày 23/04/2012 đến ngày 26/04/2012.

Bước 6: Đoàn trường ra quyết định chuẩn y kết nạp Đoàn viên mới theo yêu cầu của các chi đoàn và cấp thẻ cho đoàn viên mới, gửi về chi Đoàn.

- Tiến độ : Ngày 27/04/2012.

Bước 7: Các Chi đoàn tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới vào ngày 28/04/2012.

5/. Hồ sơ gửi về Đoàn trường, gồm có :

- Công văn đề nghị chuẩn y kết nạp đoàn viên mới của BCH chi đoàn.

- Sổ đoàn viên đã khai (đã khai phần tự giới thiệu, đơn xin vào Đoàn)

- Giấy đảm bảo của Đoàn viên trong chi đoàn cho mỗi đối tượng Đoàn.

- Biên bản họp xét kết nạp Đoàn của Chi đoàn.

* Một số điều lưu ý:

- Tất cả các danh sách phải thực hiện theo mẫu biểu thống nhất.

- BCH Đoàn trường thu của học viên lớp Đối tượng Đoàn chi phí để mua sổ đoàn viên, làm thẻ đoàn là 20.000 đồng/người.

- BCH Đoàn trường phân công 1 đồng chí UVBCH phụ trách công tác tổ chức phụ trách học viên (phụ trách tổng hợp danh sách đi học, chấm bài thu hoạch lớp học, tổng hợp danh sách đạt kết quả hoàn thành, hướng dẫn học viên làm thủ tục kết nạp, thực hiện công tác viết nghị quyết kết nạp và làm thẻ đoàn viên, tổ chức lễ kết nạp).

III/. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1/. Đ/c Hoàng Thế Hùng           Bí thư Đoàn trường                 Trưởng ban

2/. Đ/c Đặng Ngọc Hùng           Phó Bí thư đoàn trường           Ủy viên

3/. Đ/c Cao Thị Thu Hiền          UV BCH đoàn trường             Ủy viên

Attachments:
FileFile size
Download this file (Mau danh sach thanh nien uu tu.doc)Mau danh sach gioi thieu thanh nien uu tu45 Kb
 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm