Home Đoàn trường Thông báo DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TẾT VÌ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2015

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TẾT VÌ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2015

DANH  SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TẾT VÌ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2015

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Lớp 10 Toán

540.000

2

Lớp 10 Lý

620.000

3

Lớp 10 Hóa

660.000

4

Lớp 10 Sinh

600.000

5

Lớp 10 Tin

180.000

6

Lớp 10 Văn

700.000

7

Lớp 10 Địa

700.000

8

Lớp 10 KC

800.000

9

Lớp 11 Lý

700.000

10

Lớp 11 Hóa

640.000

11

Lớp 11 Tin

380.000

12

Lớp 11 Văn

640.000

13

Lớp 11 Sử

560.000

14

Lớp 11 Địa

600.000

15

Lớp 11 KC

700.000

16

Lớp 12 Lý

700.000

17

Lớp 12 Hóa

600.000

18

Lớp 12 Tin

500.000

19

Lớp 12 Văn

700.000

20

Lớp 12 Sử

560.000

21

Lớp 12 Địa

480.000

22

Lớp 12 Anh

660.000

23

Lớp 12 Sinh

560.000

24

Lớp 12 KC

900.000

25

Lớp 10 Anh

620.000

26

Chi hội  10 Toán

1.000.000

27

Chi hội  10 Lý

2.000.000

28

Chi hội  10 Hóa

1.000.000

29

Chi hội  10 Sinh

1.000.000

30

Chi hội  10 Tin

500.000

31

Chi hội  10 Anh

2.000.000

32

Chi hội  10 KC

500.000

33

Chi hội 11 Toán

1.000.000

34

Chi hội 11 Lý

1.700.000

35

Chi hội 11 Hóa

2.000.000

36

Chi hội 11 Sinh

1.000.000

37

Chi hội 11 Tin

1.000.000

38

Chi hội 11 Anh

1.000.000

39

Chi hội 11 Văn

1.000.000

40

Chi hội 11 Sử

500.000

41

Chi hội 12 Lý

500.000

42

Chi hội 12 Hóa

1.000.000

43

Chi hội 12 Sử

500.000

44

Chi hội 12 Địa

500.000

45

Chi hội 12 Anh

500.000

46

Chi hội 12 KC

1.000.000

47

Gia đình thầy Hoàng Thế Hùng

300.000

48

Gia đình thầy Trương Đình Hùng

100.000

49

Tổ Văn Phòng

800.000

50

Thầy Đặng Ngọc Sáng

200.000

51

Ban lao động

300.000

52

Hội Phụ huynh

1.000.000

53

Hội chử thập đỏ Tỉnh

3.900.000

54

Gia đình Thầy Hậu

300.000

55

Tổ Hóa

900.000

56

Chi hội 10 Văn

1.000.000

57

Chi hội 12 Toán

1.000.000

 

58

Tổ Văn

800.000

 

59

Tổ Vật lý

1.000.000

 

60

Cô Hoàn tổ Văn

200.000

 

61

Cô Thúy Hồng tổ Anh

200.000

 

62

Cô Oanh tổ Anh

100.000

 

63

Cô Lệ Hương tổ Anh

100.000

 

64

Cô Thanh Thủy tổ Anh

100.000

 

65

Cô Đinh Thúy tổ Anh

100.000

 

66

Cô Nguyệt Anh tổ Anh

100.000

 

67

Cô Lâm Thủy tổ Anh

100.000

 

68

Cô Mai Hoa tổ Anh

100.000

 

69

Công ty TNHH Vương Tiến Thành

1.000.000

 

70

Thầy Dương tổ Toán

200.000

 

71

Tổ Tin học

500.000

 

72

Tổ Sinh

500.000

 

73

Tổ Lịch sử

600.000

 

74

Chi hội 10 Sử

500.000

 

75

Tổ Toán

1.300.000

 

76

Thầy Tuấn PHT

200.000

 

77

Cô Lưu PHT

200.000

 

78

Lớp 11 Toán

660.000

 

79

Tổ Thể dục

700.000

 

80

Gia đình Thầy Hoàng Thanh Cảnh

300.000

 

82

Tấn phát Sphot

3.000.000

 

83

Thầy Hải y tế

300.000

 

84

Thầy Phong phó hiệu trưởng

200.000

 

85

Nhà sách văn hóa thời đại

500.000

 

86

Đoàn trường Phan Đình Phùng

300.000

 

87

Đảng ủy - Hội chữ thập đỏ

500.000

 

88

Đoàn trường Đào Duy Từ

300.000

 

89

Công ty Võ Quý Quốc

500.000

 

90

Cty xây dựng Trường Xuân

2.000.000

 

91

Phụ huynh Cao Quang Cảnh lớp 10H

600.000

 

92

Đoàn trường TC y tế QB

200.000

 

93

Tỉnh Đoàn QB

500.000

 

94

Gia đình thầy Bạch Ngọc Chính

300.000

 

95

Đoàn trường KT CNN

200.000

 

96

Chi đoàn 11 Sinh

400.000

 

97

Chi đoàn 11 Anh

640.000

 

98

Chi hội 12 Văn

2.000.000

 

99

Chi hội 12 Tin

500.000

 

 

Tổng

68.800.000

 

Đoàn trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp trân trọng sự đóng góp, ủng hộ của các tập thể cá nhân trong và ngoài nhà trường.

TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Hoàng Thế Hùng

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm