Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ TRỰC HÈ

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ TRỰC HÈ

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ TRỰC HÈ

(Đối với học sinh khối 10, 11)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm các lớp 10, 11

Thực hiện quy định về công tác trực hè năm học 2014-2015, Nhà trường có kế hoạch phân công trực (ở trang sau và đồng thời được đăng trên website của trường).

Nội dung trực hè: Bảo quản tài sản, vệ sinh và chăm sóc cây cảnh trong toàn khu vực trường, phục vụ thi (nếu có).

Để thuận lợi cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch trực hè của các lớp, đề nghị các lớp đăng ký hình thức trực (chọn một trong hai hình thức: trực tiếp đến trực hoặc thuê người trực) và nộp lại cho Văn phòng, hạn chót vào ngày thứ 7 (16/5/2015).

 

PHẦN ĐĂNG KÝ CỦA LỚP

Sau khi nghiên cứu thông báo về kế hoạch trực hè, tập thể lớp nhất trí đăng ký hình thức:    ..................................................

Đồng hới, ngày 16 tháng 5 năm 2015

 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                         LỚP TRƯỞNG

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG VÀ TRỰC HÈ

Từ ngày 29  tháng 5 đến ngày 20 tháng 8 năm 2015

 

TT

Thời gian trực

Lớp trực

Công việc

Ghi chú

1

Từ ngày 29/5 đến 01/6

10T

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và Vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện cho đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10.

 

2

Từ ngày 02/6 đến 04/6

10L

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và Vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện cho đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10.

 

3

Từ ngày 05/6 đến 09/6

10H

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và Vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện cho sơ tuyển sinh vào lớp 10. làm một số việc khác

 

4

Từ ngày 10/6 đến 14/6

10Si

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và làm một số việc khác( nếu có)

 

5

Từ ngày 15/6 đến 19/6

10Ti

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và Vệ sinh, phục vụ thi tuyển sinh vào lớp 10.

 

6

Từ ngày 20/6 đến 24/6

10V

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và

Vệ sinh, phục vụ thi tuyển sinh vào lớp 10.

 

7

Từ ngày 25/6 đến 28/6

10S

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và làm một số việc khác( nếu có)

 

8

Từ ngày 29/6 đến 03/7

10Đ

Làm vệ sinh thi , chăm sóc cây cùng Bảo vệ và làm một số việc khác( nếu có)

 

9

Từ ngày 04/7 đến 08/7

10A

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và làm một số việc khác( nếu có)

 

10

Từ ngày 09/7 đến 13/7

10KC

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và làm một số việc khác( nếu có)

 

11

Từ ngày 14/7 đến 18/7

11T

Làm vệ sinh, chăm sóc cây và cùng Bảo vệ làm một số việc khác( nếu có)

 

12

Từ ngày 19/7 đến 23/7

11L

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và làm một số việc khác( nếu có)

 

13

Từ ngày 24/7 đến 28/7

11H

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và làm một số việc khác( nếu có)

 

14

Từ ngày 29/7 đến 02/8

11Si

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và làm một số việc khác( nếu có)

 

15

Từ ngày 03/8 đến 07/8

11Ti

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và làm một số việc khác( nếu có)

 

16

Từ ngày 08/8 đến 11/8

11V

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ, làm vs, chuẩn bị các điều kiện cho thi Nghề phổ thông

 

 

17

Từ ngày 12/8 đến 15/8

11S

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ, làm vs, phục vụ cho thi Nghề phổ thông

 

18

Từ ngày 16/8 đến 20/8

11Đ

Làm vệ sinh, chăm sóc cây cùng Bảo vệ và làm một số việc khác( nếu có)

 

Lưu ý:

- Lớp 11 Anh và 11 KC, Nhà trường dự phòng để điều động làm một số việc khi cần thiết.

- Đối với các lớp phục vụ thi, GVCN điều động toàn bộ h/s làm việc dưới sự điều hành của LĐ trường phụ trách công tác thi.

- Đối với các lớp đăng ký tự lao động, GVCN lên kế hoạch, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về hiệu quả công việc của lớp.

KT.HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Lưu

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm