Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO Thông báo tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2015-2016

Thông báo tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2015-2016

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP

Năm học 2015-2016

Thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2014 TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên; Quyết định số 982/QĐ-UBDN ngày 15/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy định tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2015-2016; Quyết định số 1194/QĐ-UBDN ngày 07/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, THCS&THPT, TTGDTX, TT KTTH-HN huyện, thị xã, thành phố năm học 2015-2016; Công văn số 797/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2015 của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016, trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 như sau:

1. Chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

- Số lớp:                10 lớp (09 lớp chuyên và 01 lớp không chuyên)

- Số học sinh:       355 học sinh

2. Điều kiện dự tuyển vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

- Là học sinh đã tốt nghiệp THCS của tất cả các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên.

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

3. Phương thức tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
* Vòng 1: Sơ tuyển

- Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định. Thời gian sơ tuyển: Từ 05/6/2015 đến 07/6/2015.

- Hội đồng sơ tuyển tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh và đánh giá bằng điểm số theo các tiêu chí do Sở GD&ĐT Quảng Bình quy định.

* Vòng 2: Thi tuyển

- Các môn thi gồm: 3 môn Chung và môn Chuyên.

- Lịch thi:

+ Ngày 19 và 20/6/2015: Thi các môn Chung (Toán, Văn, Tiếng Anh).

+ Ngày 21/6/2015: Thi các môn Chuyên (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin học).

- Thời gian làm bài thi:

+ Môn Chung: Toán, Văn: 120 phút; Tiếng Anh: 60 phút.

+ Môn chuyên: 150 phút/môn.

- Học sinh dự thi được đăng ký từ 01 đến 02 môn Chuyên trong 2 nhóm bộ môn:

+ Nhóm 1: Toán, Văn

+ Nhóm 2: Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin học.

Hai nhóm bộ môn này thi vào hai buổi khác nhau. Riêng học sinh thi vào lớp chuyên Tin học sẽ thi lập trình trên ngôn ngữ Pascal.

4. Đăng ký dự tuyển vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

Học sinh dự tuyển vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp nộp bản chính hồ sơ gồm:

- Đơn xin dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Bản chính học bạ cấp THCS.

- Phiếu sơ tuyển.

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên hoặc được cộng điểm khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- 02 ảnh (3x4)

- Thời gian đăng ký dự tuyển: Từ ngày 27/5/2015 đến ngày 04/6/2015

5. Kết quả tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

a. Tuyển sinh vào lớp Chuyên

- Điểm xét tuyển: Là tổng số điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) và điểm bài thi môn Chuyên (hệ số 2).

- Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đạt từ 4 điểm trở lên.

- Căn cứ điểm tuyển sinh vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm tuyển sinh bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

- Cách xét tuyển: 02 nguyện vọng thi vào 02 lớp chuyên đều có giá trị như nhau. Khi một thí sinh đồng thời trúng tuyển cả hai nguyện vọng thì thí sinh đó được xét trúng tuyển nguyện vọng 1. Thí sinh đã trúng tuyển vào trường THPT Chuyên không được xét tuyển vào trường THPT không chuyên.

b. Tuyển sinh vào lớp không chuyên

- Căn cứ điểm tuyển sinh vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm tuyển sinh bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

- Học sinh dự tuyển vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, ngoài nguyện vọng tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (NVC) được đăng ký nguyện vọng vào 02 trường THPT khác trên cùng một địa bàn tuyển sinh (NV1, NV2). Trường hợp thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp thì được dự tuyển vào các trường công lập có đăng ký NV1, NV2.

- Sau khi có kết quả tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, học sinh không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp sẽ được Sở GD&ĐT Quảng Bình gửi kết quả thi tuyển về trường có NV1 để trường xét tuyển (học sinh phải nộp hồ sơ gốc cho trường có NV1), nếu học sinh không trúng tuyển NV1 thì nộp hồ sơ gốc cho trường có NV2 để được xét tuyển.

Đồng Hới, ngày 25 tháng 5 năm 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm