Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 25 tháng 9  năm 2017 đến ngày 01 tháng 10  năm 2017)

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Võ Thanh Phong.

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/25/09/2017

 

- Chào cờ đầu tuần - Chia tay đ/c Việt - TT tổ Toán về nghỉ hưu (Đ/c Cảnh chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch)

Đ/c Hồng

 

3/26/09/2017

 

-  Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Phong

 

4/27/09/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Họp Đảng ủy, tại VPĐU.

- 14h: Tập huấn phần mềm Elening cho toàn thể GV.

- 15h00: Sinh hoạt các tổ chuyên môn lần 2 tháng 9.

Đ/c Hồng

 

5/28/09/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Phong

 

6/29/09/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

 

7/30/09/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Phong

CN/01/10/2017

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tăng cường quản lý dạy học và các hoạt động chuyên môn;

- Triển khai Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG năm 2018;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm