Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 09 tháng 10  năm 2017 đến ngày 15 tháng 10  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh Cảnh.

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/09/10/2017

 

- Chào cờ đầu tuần (Đ/c  Hồng chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

 

3/10/10/2017

 

-  Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Phong

 

4/11/10/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Đảng ủy duyệt nhân sự ĐH, tại VPĐU.

- 13h0: Dạy và học cho các lớp chuyên

- 15h00: Sinh hoạt các Tổ CM lần 1 tháng 10.

Đ/c Hồng

 

5/12/10/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 7h30: Đ/c HT dự Hội nghị thanh tra tại Sở.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Phong

 

6/13/10/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

 

7/14/10/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Đại hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020, tại HT.

Đ/c Phong

CN/15/10/2017

 

Nghỉ

 

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tăng cường quản lý dạy học và các hoạt động chuyên môn;

- Tổ chức tốt Sinh hoạt CM lần 1 tháng 10 năm 2017;

- Tích cực Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG năm 2018;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm