Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 23 tháng 10  năm 2017 đến ngày 29 tháng 10  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/23/10/2017

 

- Chào cờ đầu tuần (Đ/c Phong chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

 

3/24/10/2017

 

-  Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Phong

Đ/c Bình

4/25/10/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Đảng ủy làm việc chuẩn bị cho ĐH tại VPĐU.

- 14h: Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đ/c Hồng

 

5/26/10/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Phong

Đ/c Hòa

6/27/10/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Hùng

7/28/10/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Hội nghị đại biểu Hội CTĐ từ 10h25ph, tại HT.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Đại hội Chi bộ I, tại Hội trường.

Đ/c Phong

CN/22910/2017

 

- 7h: Đại hội Đoàn TNCSHCM trường nhiệm kỳ 2017 - 2018, tại Hội trường (theo KH đoàn trường).

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tăng cường quản lý dạy học và các hoạt động chuyên môn;

- Tích cực Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG năm 2018;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm