Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 27 tháng 11  năm 2017 đến ngày 03  tháng 12  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/27/11/2017

 

- 7h: Chào cờ đầu tuần (đ/c Cảnh chủ trì).

-  Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/28/11/2017

 

-  Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Đ/c HT, CTCĐ và ĐB dự Đại hội CĐ ngành.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Cảnh

Đ/c Hòa

4/29/11/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 7h30: Đ/c HT và KT dự Hội nghị tại KS Sài Gòn.

- 13h30: Dạy học cho các lớp chuyên.

- 15h: Họp HĐSP tháng 12 năm 2017, tại HT

Đ/c Hồng

 

5/30/11/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Cảnh

Đ/c Hùng

6/01/12/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/02/12/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Cảnhư

Đ/c Nam

CN/03/12/2017

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tăng cường quản lý dạy học và các hoạt động chuyên môn;

- Tích cực Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG năm 2018;

- Họp HĐSP đánh giá công tác tháng 11, triển khai công tác tháng 12;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm