Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 04 tháng 12  năm 2017 đến ngày 10  tháng 12  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh Cảnh

Ngày tháng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/04/12/2017

 

- 7h: Chào cờ đầu tuần (đ/c Hồng chủ trì).

-  Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Đ/c HT tập huấn tại TTGDTX tỉnh, đến 06/12.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/05/12/2017

 

-  Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Cảnh

Đ/c Hòa

4/06/12/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- 14h: Sinh hoạt các tổ CM lần 1 tháng 12.

- Từ 15h: Kiểm tra hồ sơ CM, theo QĐ và TB.

Đ/c Hồng

 

5/07/12/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Cảnh

Đ/c Hùng

6/08/12/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/09/12/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Cảnh

Đ/c Nam

CN/10/12/2017

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tăng cường quản lý dạy học và các hoạt động chuyên môn;

- Sinh hoạt các tổ chuyên môn và kiểm tra hồ sơ CM theo QĐ;

- Tích cực Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG năm 2018;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm