Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 11 tháng 12  năm 2017 đến ngày 17  tháng 12  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Võ Thanh Phong

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/11/12/2017

 

- 7h: Chào cờ đầu tuần (đ/c Cảnh chủ trì).

-  Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Đ/c Hồng tập huấn nghiệp vụ CĐ, đến 14/12.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/12/12/2017

 

-  Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Phong

Đ/c Hòa

4/13/12/2017

 

-7h-8h: Họp Đảng ủy thường kỳ tháng 12 năm 2017.

- Từ 8h: Học Nghị quyết TW6, toàn thể CBGVNV.

- 14h: Học Nghị quyết TW6, toàn thể CBGVNV

 

Đ/c Hồng

 

5/14/12/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Đ/c HT, KT dự tập huấn công tác TCCB tại Sở.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

- Đ/c Phong tập huấn XD KHGD tại TTGDTX

Đ/c Phong

Đ/c Hùng

6/15/12/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Đ/c Phong, Hồng tập huấn công tác TCCB tại Sở.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/16/12/2017

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 15h: Sinh hoạt các chi bộ cuối năm 2017.

Đ/c Phong

Đ/c Nam

CN/17/12/2017

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tăng cường quản lý dạy học và các hoạt động chuyên môn;

- Tích cực Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG năm 2018;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm