Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 25 tháng 12  năm 2017 đến ngày 31  tháng 12  năm 2017).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh Cảnh

Ngày tháng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/25/12/2017

 

- 7h: Chào cờ đầu tuần (đ/c Hồng chủ trì).

-  Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/26/12/2017

 

-  Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

-14h: Họp LĐ, TK ban coi kiểm tra HKI, tại PH.

Đ/c Phong

Đ/c Hòa

4/27/12/2017

 

- 7h: Họp Hội đồng Kiểm tra HKI, tại HT.

- 7h30: Kiểm tra HKI theo lịch của Sở các môn: Văn 10, Anh 10.

- 13h30: Họp Hội đồng Kiểm tra HKI, tại HT.

- 14h: Kiểm tra HKI, các môn: Toán 12, sử 12.

Đ/c Hồng

 

5/28/12/2017

 

- 7h: Họp Hội đồng Kiểm tra HKI, tại HT.

- 7h30: Kiểm tra HKI theo lịch của Sở, các môn: Văn 11, Anh 11.

- 13h30: Họp Hội đồng Kiểm tra HKI, tại HT.

- 14h: Kiểm tra HKI các môn: Toán 10, GDCD 10.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Phong

Đ/c Hùng

6/29/12/2017

 

- 7h: Họp Hội đồng Kiểm tra HKI, tại HT.

- 7h30: Kiểm tra HKI theo lịch của Sở, các môn: Văn 12, Anh 12.

- 13h30: Họp Hội đồng Kiểm tra HKI, tại HT.

- 14h: Kiểm tra HKI,các môn: Toán 11, Địa 11.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/30/12/2017

 

- 7h: Họp Hội đồng Kiểm tra HKI, tại HT.

- 7h30: Kiểm tra HKI - Phần nói, môn Ngoại ngữ.

- Các tổ chấm bài kiểm tra HKI theo kế hoạch.

Đ/c Phong

Đ/c Nam

CN/31/12/2017

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Kiểm tra HKI;

- Tích cực Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG năm 2018;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm