Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 15 tháng 01  năm 2018 đến ngày 21  tháng 01  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/15/01/2018

 

- Chào cờ đầu tuần (Đ/c Cảnh chủ trì – Công an phường tuyên truyền pháp luật cho CBGV và HS).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/16/01/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Đ/c Bí thư Đảng ủy họp tại Đảng ủy Khối

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Tư vấn du học cho HS Khối 12, tại HT

Đ/c Phong

Đ/c Hòa

4/17/01/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Các lớp xét hạnh kiểm cho HS trong tiết 5 (theo mẫu và nộp văn bản cho Văn phòng (Giáo vụ).

- 8h: Hiệu trưởng dự Hội nghị Sơ kết HKI, tại Sở.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Xét hạnh kiểm cho HS Khối 12, tại PH

- 15h: Xét Hạnh kiểm cho HS Khối 11, tại PH

- 16h:  Xét hạnh kiểm cho HS Khối 10, tại PH

Đ/c Hồng

 

5/18/01/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

Đ/c Phong

Đ/c Hùng

6/19/01/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/20/01/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

Đ/c Phong

Đ/c Nam

CN/21/01/2018

 

Nghi

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Triển khai hoạt động CM HKII; dạy học theo TKB mới;

- Xét Hạnh kiểm, tổng kết xếp loại 2 mặt HKI cho HS;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm