Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 05 tháng 02  năm 2018 đến ngày 11  tháng 02  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh Cảnh

Ngày tháng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/05/02/2018

 

- Chào cờ đầu tuần (Đ/c Hồng chủ trì – Lễ Sơ kết HKI năm học 2017 - 2018 toàn trường).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/06/02/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Cảnh

Đ/c Hòa

4/07/02/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- 13h30: Dạy và học cho các lớp chuyên.

- 15h: Sinh hoạt các tổ chuyên môn lần 1 tháng 2

Đ/c Hồng

 

5/08/02/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Thi chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”

Đ/c Cảnh

Đ/c Hùng

6/09/02/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Duyệt Chương trình “Xuân yêu thương”

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/10/02/2018

(25/12/AL)

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 18h30: Chương trình “Xuân yêu thương 2018”.

Đ/c Cảnh

Đ/c Nam

CN/11/02/2018

(26/12/AL)

 

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Chuẩn bị và tổ chức tốt Lể Sơ kết HKI;

- Phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2018” ;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm