Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 05 tháng 3  năm 2018 đến ngày 11 tháng 03  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh Cảnh

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/05/03/2018

 

- Mít tinh kỷ niệm ngày QTPN (Đ/c Hồng chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/06/03/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

Đ/c Cảnh

Đ/c Hòa

4/07/03/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- 13h30: Dạy học cho các lớp chuyên.

- 15h: Sinh hoạt các tổ chuyên môn lần 1 tháng 3

Đ/c Hồng

 

5/08/03/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Cảnh

Đ/c Hùng

6/09/03/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Thi “Sáng tạo KHKT cấp Quốc gia”, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đến 13-3-2018, theo QĐ.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/10/03/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Cảnh

Đ/c Nam

CN/11/03/2018

 

Nghỉ

 

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tiếp tục củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Sinh hoạt các tổ CM lần 1 tháng 3 năm 2018;

- Tham gia thi STKH-KT cấp Quốc gia.

- Tăng cường bồi dưỡng các đội tuyển HSG cấp tỉnh ;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm