Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 22 tháng 04  năm 2018 đến ngày 29 tháng 04  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/23/04/2018

 

- Chào cờ đầu tuần (Đ/c Cảnh chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/24/04/2018

 

- Học sinh Khối 12 Kiểm tra HKI (Theo lịch Sở)

Môn: Ngữ Văn - Tiếng Anh

- Học sinh các lớp 10,11 tự học.

- Học sinh Khối 12 Kiểm tra HKI (Theo lịch Sở)

Môn: Toán - Sinh học

- Học sinh các lớp 10,11 tự học.

Đ/c Cảnh

Đ/c Hòa

4/25/04/2018

 

- Toàn trường nghỉ ngày Giổ tổ Hùng Vương

- Toàn trường nghỉ ngày Giổ tổ Hùng Vương

Đ/c Hồng

 

5/26/04/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Cảnh

Đ/c Hùng

6/27/04/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/28/04/2018

 

- Chấm bài kiểm tra HKI cho Khối 12.

 

- Chấm bài kiểm tra HKI cho Khối 12.

 

Đ/c Cảnh

Đ/c Nam

CN/29/04/2018

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tiếp tục củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Tổ chức tốt Kiểm tra HKI HS K12;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm