Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 30 tháng 04  năm 2018 đến ngày 06 tháng 05  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Hoàng Thanh Cảnh

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/30/04/2018

 

Nghỉ ngày Chiến thắng 30 - 4

Nghỉ ngày Chiến thắng 30 - 4

Đ/c Hồng

Đ/c Nam

3/01/05/2018

 

Nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1- 5

Nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1- 5

Đ/c Cảnh

Đ/c Hòa

4/02/05/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- 15h: Họp HĐSP tháng 5 năm 2018

Đ/c Hồng

 

5/03/05/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Cảnh

Đ/c Hùng

6/04/05/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/05/05/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

Đ/c Cảnh

Đ/c Nam

CN/06/05/2018

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tiếp tục củng cố, duy trì nền nếp, lao động vệ sinh;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Tiếp tục ôn tập, Kiểm tra HKII cho HS K12 (các môn còn lại);

- Hoàn thành chương trình, ôn tập chuẩn bị Kiểm tra HKII cho K10,11;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm