Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5, 6 NĂM 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5, 6 NĂM 2018

DỰ KIẾN

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5, 6 NĂM 2018.

Thứ/ ngày

SÁNG

CHIỀU

3/01/5/2018

- Nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1- 5

- Nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1- 5

4/02/5/2018

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- 15h: Họp HĐSP tháng 5 năm 2018

5/03/5/2018

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Đ/c HT dự  họp cốt cán ngành GD tại HT.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

6/04/5/2018

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 14h: Đ/c Hiệu trưởng họp tại HT2 Sở GD &ĐT.

7/05/5/2018

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

* Các lớp Khối 12 hoàn thành kiểm tra HK II.

CN/06/5/2018

Nghỉ

Nghỉ

2/07/5/2018

- Chào cờ đầu tuần (đ/c Cảnh chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- 14h: Bắt đầu thu nhận đơn dự thi vào THPT Chuyên năm 2018.

- 19h: Tham gia thi “Đường lên đỉnh Olympia”.

3/08/5/2018

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

 

4/09/5/2018

- Kiểm tra HKII cho Khối 10 (Văn - Anh).

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG.

- Kiểm tra HKII cho Khối 11 (Toán - Hóa).

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG.

* GV bộ môn hoàn thành TK điểm cho HS K12.

5/10/5/2018

- Kiểm tra HKII cho Khối 11 (Văn - Anh).

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG

- Kiểm tra HKII cho Khối 10 (Toán - Lý).

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG.

6/11/5/2018

- Kiểm tra nói tiếng Anh cho HS Khối 10

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG

- Kiểm tra nói tiếng Anh cho HS Khối 11.

- Học sinh Khối 12 tự ôn thi THPTQG

* GV CN hoàn thành TK điểm cho HS K12.

7/12/5/2018

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

* Tiết 5: Khối 12 họp xét hạnh kiểm cuối năm.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

 

CN/13/5/2018

Nghỉ

Nghỉ.

2/14/5/2018

- Chào cờ đầu tuần (đ/c Hồng chủ trì).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- 14h: Họp xét hạnh kiểm cho HS Khối 12 (BGH, ĐT, GVCN các lớp 12 – Tại Phòng họp).

3/15/5/2018

- Thi thử THPTQG theo đề Sở: Môn Văn

- Thi thử THPTQG theo đề Sở: Môn Toán

4/16/5/2018

- Thi thử THPTQG theo đề Sở: Tổ hợp KHTN

- Thi thử THPTQG theo đề Sở: Môn Anh.

* GV bộ môn hoàn thành điểm cho HS K.10,11

5/17/5/2018

- Thi thử THPTQG theo đề Sở: Tổ hợp KHXH

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

6/18/5/2018

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

* GVCN hoàn thành TK điểm cho HS K.10,11.

* Hết hạn đăng ký dự thi vào THPT chuyên VNG.

7/19/5/2018

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

* Tiết 5: Khối 10,11 họp xét hạnh kiểm cuối năm.

- Dạy và học theo Thời khóa biểu cho Khối 10,11.

- Tập hợp hồ sơ đăng ký dự thi vào THPT chuyên.

 

CN/20/5/2018

Nghỉ

Nghỉ.

2/21/5/2018

- 7h: Kiểm tra lần cuối hồ sơ THPTQG - theo QĐ (GV tham mưu)

- 8h: Họp xét xếp loại HK cho Khối 10,11 (BGH, ĐT, GVCN, tại Phòng họp).

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

14h: Các tổ họp xét xếp loại Sáng kiến kinh nghiệm, xét Thi đua cuối năm học 2017 - 2018 (lập biên bản nộp VP (Đ/c Hòa) tập hợp báo cáo HT.

3/22/5/2018

- 8h: Họp HĐKH xét Sáng kiến kinh nghiệm cho GV và HS (theo QĐ, tại phòng họp).

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

 

- 14h: Họp HĐ thi đua cuối năm học (theo QĐ, tại phòng họp).

4/23/5/2018

* GVCN hoàn thành hồ sơ cho HS K.10,11.

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Kiểm tra chéo Hồ sơ HS Khối 10,11 (theo QĐ)

5/24/5/2018

-  BGH ký duyệt hồ sơ, học bạ Khối 10,11 (Theo phân công - VP lưu trử hồ sơ theo quy định).

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Chuẩn bị các điều kiện cho Tổng kết năm học

6/25/5/2018

- Chuẩn bị các điều kiện cho Tổng kết năm học.

- Học sinh  Khối 12 tự ôn.

 

- 15h30: Tổng Kết năm học trong toàn trường.

- 16h30: Lễ tri ân và chia tay HS khối 12.

7/26/5/2018

- Trực giải quyết công việc trường

- VP kiểm kê tài sản, lưu trử hồ sơ

Nghỉ

CN/27/5/2018

Nghỉ

Nghỉ.

2/28/5/2018

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Chuẩn bị các điều kiện cho thi tuyển vào Chuyên

3/29/5/2018

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Chuẩn bị các điều kiện cho thi tuyển vào Chuyên

4/30/5/2018

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Chuẩn bị các điều kiện cho thi tuyển vào Chuyên

5/31/5/2018

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Chuẩn bị các điều kiện cho thi tuyển vào Chuyên

6/01/6/2018

- Ôn thi THPTQG cho HS Khối 12.

- Chuẩn bị các điều kiện cho thi tuyển vào Chuyên

7/02/6/2018

- Họp lãnh đạo, thư ký HĐ coi thi vào chuyên.

- Học sinh  Khối 12 tự ôn.

- Chuẩn bị các điều kiện cho thi tuyển vào Chuyên

CN/03/6/2018

- Họp toàn thể Ban coi thi vào THPT chuyên.

- Học sinh  Khối 12 tự ôn.

- 14h: Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi vào THPT chuyên

2/04/6/2018

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên theo lịch của Sở: môn Văn.

- Học sinh  Khối 12 tự ôn.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên theo lịch của Sở: môn Anh

3/05/6/2018

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên theo lịch của Sở: môn Toán.

- Học sinh  Khối 12 tự ôn.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên theo lịch của Sở: các môn Chuyên.

4/06/6/2018

- Hội đồng chấm thi chuyên bắt đầu làm việc.

- Ôn thi THPT QG cho HS khối 12.

- Chấm thi tuyển sinh vào THPT chuyên cho đến khi kết thúc.

5/07/6/2018

- Ôn thi THPT QG cho HS khối 12.

 

6/08/6/2018

- Ôn thi THPT QG cho HS khối 12.

 

7/09/6/2018

Nghỉ

 

CN/10/6/2018

Nghỉ

 

2/11/6/2018

- Ôn thi THPT QG cho HS khối 12.

 

3/12/6/2018

- Ôn thi THPT QG cho HS khối 12.

 

4/13/6/2018

- Ôn thi THPT QG cho HS khối 12.

 

5/14/6/2018

- Ôn thi THPT QG cho HS khối 12.

 

6/15/6/2018

- Ôn thi THPT QG cho HS khối 12.

 

7/16/6/2018

Nghỉ

 

CN/17/6/2018

Nghỉ

 

2/18/6/2018

- Ôn thi THPT QG cho HS khối 12.

 

3/19/6/2018

- Ôn thi THPT QG cho HS khối 12.

 

4/20/6/2018

- Ôn thi THPT QG cho HS khối 12.

 

5/21/6/2018

- HS Khối 12 tự ôn chuẩn bị thi.

- Trực giải quyết công việc trường

 

6/22/6/2018

- HS Khối 12 tự ôn chuẩn bị thi.

- Trực giải quyết công việc trường

 

7/23/6/2018

Nghỉ

Chuẩn bị đi coi thi THPTQG.

CN/24/6/2018

- Họp cán bộ làm công tác coi thi THPT QG tại điểm thi.

- 14h00: Phổ biến quy chế thi, lịch thi; thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có).

2/25/6/2018

- Thi THPT QG môn Ngữ Văn.

- Thi THPT QG môn Toán.

3/28/6/2018

- Thi THPT QG bài thi KHTN (Vật lý, Hóa học, Sinh học).

- Thi THPT QG môn Ngoại ngữ.

4/27/6/2018

- Thi THPT QG bài thi KHXH (Lịch sử, Địa lý, GDCD).

- Hội đồng chấm thi THPTQG bắt đầu làm việc.

5/28/6/2018

- Chấm thi THPTQG (theo QĐ).

- Trực giải quyết công việc trường

- Chấm thi THPTQG (theo QĐ).

- Trực giải quyết công việc trường

6/29/6/2018

- Chấm thi THPTQG (theo QĐ).

- Trực giải quyết công việc trường

- Chấm thi THPTQG (theo QĐ).

- Trực giải quyết công việc trường

7/30/6/2018

- Chấm thi THPTQG (theo QĐ).

- Trực giải quyết công việc trường

- Chấm thi THPTQG (theo QĐ).

Nghỉ

Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh theo dõi kỹ lịch này để chủ động công việc. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi nhà trường sẽ thông báo lại.

Nơi nhận:

- ĐU, BGH nhà trường;

- Toàn thể CB,GV,NV (qua Email);

- Đăng tải trên Website của trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Ths. Hoàng Thanh Cảnh

 

 

 

 

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm