Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 02 tháng 07  năm 2018 đến ngày 08 tháng 07  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/02/07/2018

 

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo Quyết định.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo Quyết định.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo QĐ.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo QĐ.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

3/03/07/2018

 

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo Quyết định.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo Quyết định.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo QĐ.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo QĐ.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

Đ/c Thu

Đ/c Hòa

4/04/07/2018

 

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo Quyết định.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo Quyết định.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo QĐ.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo QĐ.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

Đ/c Hồng

 

5/05/07/2018

 

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo Quyết định.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo Quyết định.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo QĐ.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo QĐ.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

Đ/c Thu

Đ/c Hùng

6/06/07/2018

 

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo Quyết định.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo Quyết định.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo QĐ.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo QĐ.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/07/07/2018

 

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo Quyết định.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo Quyết định.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo QĐ.

- Tham gia Huấn luyện DQTV – Theo QĐ.

- Trực giải quyết công việc cơ quan

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

CN/08/07/2018

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tham gia chấm thi THPTQG - Theo Quyết định;

- Tham gia Huấn luyện DQTV - Theo Quyết định;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Ths. Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm