Home Thông báo - Kế hoạch THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 24 tháng 12  năm 2018 đến ngày 30 tháng 12  năm 2018).

Lãnh đạo trực tuần: Đ/c Dương Thị Hoài Thu

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực

-QLDT

2/24/12/2018

 

- 7h: Dạy và học theo Thời khóa biểu.

(không chào cờ đầu tuần).

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

3/25/12/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Thu

Đ/c Hà

4/26/12/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- 14h: Họp HĐ ra đề kiểm tra chất lượng HKI.

- 15h00: Họp HĐSP phiên tháng 1 năm 2019.

Đ/c Hồng

 

5/27/12/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Thu

Đ/c Hùng

6/28/12/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG (theo lịch).

Đ/c Hồng

Đ/c Hòa

7/29/12/2018

 

- Dạy và học theo Thời khóa biểu.

- 8h: Họp CMHS các đội tuyển HSGQG - 2019(các đ/c GVCN đội tuyển nhận giấy mời tại đ/c Hiền - VP, gửi trước ngày 26/12/2018).

Nghỉ

Đ/c Tuấn

Đ/c Nam

CN/30/12/2018

 

Nghỉ

Nghỉ

Đ/c Cảnh

  • Trọng tâm công tác trong tuần:

- Tiếp tục ổn định nền nếp, LĐVS;

- Tổ chức quản lý dạy học nghiêm túc;

- Tăng cường Bồi dưỡng các đội tuyển HSGQG;

- Sinh hoạt HĐSP phiên tháng 1 năm 2019;

- Họp CMHS các đội tuyển HSGQG năm 2019;

- Giải quyết tốt các công việc thường xuyên và phát sinh trong tuần.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ths. Hoàng Thanh Cảnh

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm