Home Tổ chuyên môn Địa Thư viện chuyên môn Đổi mới kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới PP dạy học đối với môn địa lý cấp THPT

Đổi mới kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới PP dạy học đối với môn địa lý cấp THPT

I. Mục đích, ý nghĩa của kiểm tra đánh giá (KTĐG) trong quá trình dạy học.
1. Mục đích:
Kiểm tra đánh giá là khâu cuối cùng của quá trình dạy học nhưng đồng thời “ khởi đầu cho một chu trình khép kín tiếp theo với một chất lượng cao hơn của quá trình giáo dục”.
Trong quá trình dạy học, thực hiện tốt khâu kiểm tra sẽ cung cấp thông tin chính xác giúp cho việc đánh giá được khách quan, từ đó có thể thấy rõ được ưu điểm và hạn chế của thực trạng dạy học để đề ra các biện pháp nhằm cải thiện thực trạng, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
Thông qua (KTĐG) , giáo viên và học sinh có thể hiểu được kết quả dạy học có đáp ứng được yêu cầu đề ra hay không để điều chỉnh, hoàn thiện quá trình dạy học cho tốt hơn. Vòng phản hồi này không chỉ đơn thuần xem xét một học sinh sau khi tốt nghiệp có đạt được các mục tiêu giáo dục hay không, mà còn có vai trò tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học. 2. ý nghĩa:
- Đối với học sinh
+ KTĐG có tác dụng thúc đẩy quá trình học tập phát triển không ngừng. Từ những thông tin “ngược” HS tự đánh giá mức độ lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo so với yêu cầu học tập, củng cố, bổ sung, hoàn thiện tri thức bằng các phương pháp tự học với các thao tác, tư duy của mình.. KTĐG không chỉ là biện pháp để hoàn thiện tri thức mà còn là điều kiện để hình thành phương pháp tự học, thái độ học tập tích cực cho học sinh.
+ KTĐG nếu được tổ chức nghiêm túc sẽ giúp học sinh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tâp, ý chí vươn lên để đạt những kết quả học tập cao hơn, củng cố lòng tin vào khả năng của mình, nâng cao ý thức tự giác, khắc phục tính chủ quan, tự m•n.
- Đối với giáo viên
+ KTĐG nhằm thu thập thông tin “ngược”, nhờ đó mỗi giáo viên tự đánh giá vốn tri thức, trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, nhân cách và uy tín của mình đối với học sinh. Từ đó, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, năng lực sư phạm và nhân cách người thầy giáo.
+ Giáo viên phát hiện được thực trạng nắm tri thức của học sinh, sự phân hóa trình độ học lực trong học sinh và những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó. Đây là cơ sở để giáo viên điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động dạy của mình và hướng dẫn hoạt động học tập của học sinh, từ đó có biện pháp giúp đỡ các em học yếu và bồi dưỡng các em học khá, giỏi.
+ Công khai hoá kết quả học tập của HS trước nhà trường, x• hội và gia đình.
- Đối với các cấp l•nh đạo
+ KTĐG giúp cán bộ quản lý giáo dục nắm được các thông tin cơ bản về thực trạng dạy học hiện nay để có sự chỉ đạo kịp thời, đúng hướng.
+ KTĐG là biện pháp để đánh giá kết quả đào tạo cả về định tính lẫn định lượng. Đó là cơ sở để xây dựng chiến lược giáo dục về mục tiêu, đổi mới nội dung, PPDH, hình thức dạy học, vấn đề chất lượng đội ngũ giáo viên.
Chính vì các ý nghĩa nói trên, KTĐG là một khâu quan trọng không thể tách rời hoạt động dạy học trong nhà trường.
2. Sự cần thiết phải đổi mới KTĐG trong công tác dạy học ở trường THPT hiện nay.
Đổi mới KTĐG là góp phần đổi mới toàn diện quá trình dạy học. Nền kinh tế thị trường hiện nay của nước ta đ• đạt được những thành tựu đáng kể, tạo ra nhiều điều kiện và cơ hội cho giáo dục phát triển. Tuy vậy, kinh tế thị trường cũng đặt ra cho giáo dục và đào tạo những thách thức to lớn: Phải đào tạo ra những thế hệ trẻ có phẩm chất, năng lực, trí tuệ phát triển ở trình độ cao, có đạo đức trong sáng, có tính tích cực hoạt động x• hội...đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thực tiễn thời đại và đất nước. Phương hướng chung hiện nay là giáo dục và đào tạo phải tiếp tục đổi mới một cách toàn diện, từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục...nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển KT-XH, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, x• hội công bằng, dân chủ , văn minh.
Đổi mới phương pháp giáo dục là đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và phương pháp kiểm tra đánh giá, bởi DạY - HọC - KTĐG là một quá trình thống nhất, là 3 khâu then chốt của quá trình sư phạm nhằm đạt được mục tiêu đào tạo. Chỉ cần một trong 3 khâu lệch chuẩn, không được uốn nắn kịp thời sẽ như phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến các khâu khác.
Kiểm tra nhằm trực tiếp đánh giá kết quả học tập của học sinh nhưng cũng đánh giá kết quả của việc dạy theo chuẩn đ• quy định. Nếu học không thực sự là tự học, nếu dạy không phải là dạy cách học cho người học, nghiêm trọng hơn nếu kiểm tra không phù hợp với cách dạy và học đúng đắn thì sẽ không đạt được kết quả cao.
Nếu dạy học theo kiểu thụ động thì kiểm tra sẽ thiên về đánh giá khả năng ghi nhớ, tái hiện tri thức có sẳn. Còn khi tiến hành đổi mới phương pháp dạy học theo hướng “lấy học sinh làm trung tâm”, phát huy tính tích cực của người học, đòi hỏi phải có phương pháp kiểm tra đánh giá đúng đắn, phù hợp, không chú trọng nhiều đến tái hiện kiến thức đ• học mà đặc biệt coi trọng sự thông minh, sáng tạo, thực hành của người học.
Không thể đổi mới toàn diện quá trình dạy học nếu không đặt dạy- học- kiểm tra- thi vào một quá trình thống nhất. Đổi mới kiểm tra đánh giá là góp phần đổi mới toàn diện quá trình dạy học.
II. Thực trạng kiểm tra đánh giá môn địa lí ở trường THPT hiện nay.
1. Những vấn đề còn bất cập trong KTĐG môn địa lí ở trường THPT
- Do sự quá tải về nội dung, kiến thức, chương trình nên việc kiểm tra đánh giá cũng quá tải với học sinh, các bài kiểm tra thường có yêu cầu khá rộng về chương trình và nhiều nội dung nâng cao còn khó, chính vì vậy kết quả kiểm tra, đánh giá chưa cao, chưa phản ánh đúng mức năng lực học của học sinh và hiệu quả dạy học của giáo viên.
- Đánh giá kết quả học tập chủ yếu thông qua hình thức kiểm tra.
- Kiểm tra, đánh giá vẫn còn là độc quyền của giáo viên, học sinh chỉ tồn tại với tư cách là đối tượng của đánh giá. Trong khi đó, hiệu quả dạy học chỉ được nâng cao khi học sinh có khả năng tự đánh giá được mức độ chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng của mình so với yêu cầu của từng môn học. Tự các em phải tìm ra các nguyên nhân d•n đến sai lầm, từ đó các em mới có thể tìm ra các biện pháp để bổ sung, hoàn thiện tri thức, kĩ năng, kĩ xảo cho mình.
- KTĐG hiện nay mới chỉ thiên về đánh giá kĩ năng tái hiện tri thức ( ghi nhớ, tái hiện...) mà chưa chú trọng đúng mức đến yêu cầu phát triển tư duy, đặc biệt là tư duy sáng tạo. Cả thầy và trò rất ngại khi phải đối diện với các đề kiểm tra đòi hỏi người học phải thực hiện các thao tác tư duy ( phân tích, tổng hợp, so sánh...)
- Chưa kết hợp giữa các phương pháp kiểm tra truyền thống và phương pháp kiểm tra hiện đại nên kiểm tra còn nặng nề, kết quả đánh giá chưa đảm bảo tính khách quan, chính xác.
- Chỉ mới chú trọng đánh giá lí thuyết, chưa chú trọng các kĩ năng thực hành, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, đặc biệt chưa quan tâm đúng mức đến tinh thần, thái độ của học sinh.
- Một bộ phận giáo viên còn coi nhẹ kiểm tra đánh giá, do vậy trong các kì  kiểm tra như bài cũ, 15 phút, 45 phút, việc ra đề kiểm tra còn qua loa, nhiều giáo viên ra đề thi với mục đích làm sao để chấm dễ, chấm nhanh nên kết quả đánh giá chưa khách quan.
- Phần lớn GV chưa quan tâm đến quy trình biên soạn đề kiểm tra nên ít nhiều các bài kiểm tra còn mang tính chủ quan của người dạy.
- Những năm gần đây, xu thế kiểm tra trắc nghiệm phát triển khá mạnh trong các trường học, môn học , phương pháp kiểm tra này được giáo viên và học sinh hưởng ứng và sử dụng khá tích cực, tuy nhiên trong quá trình thực hiện đ• bộc lộ nhiều bất cập nên hiệu quả của kiểm tra, đánh giá và quá trình điều chỉnh việc học tập, giảng dạy chưa cao. Việc kiểm tra đánh giá theo phương pháp trắc nghiệm đ• có nhiều ngân hàng đề cung cấp, giáo viên mất hẳn khả năng chủ động ra đề thi và những sáng tạo, sáng kiến khi ra đề, khó có được những đề thi hay.
- Nhiều GV không rõ về chuẩn mà HS cần đạt được.
- Việc KTĐG còn tự phát, mạnh ai thích hình thức nào thì tự thực hiện, ít có sự thống nhất chung trong tổ bộ môn.
- Tình trạng thiếu khách quan trong kiểm tra đánh giá vẫn còn phổ biến. Bệnh chạy theo thành tích( nâng tỉ lệ khá, giỏi, lên lớp, tỉ lệ tốt nghiệp...) mà chưa chú ý đúng mức thực học của học sinh. Dư luận x• hội đang tỏ thái độ bất bình, lo ngại về tình trạng học sinh học theo hư danh, quay cóp, học giả, bằng thật, học thêm, dạy thêm tràn lan, dạy theo kiểu nhồi nhét kiến thức. Việc thực hiện cuộc vận động “ hai không” của Bộ GD- ĐT có thực hiện tốt hay không một phần quan trọng phụ thuộc vào tính khách quan trong học tập, thi cử, kiểm tra đánh giá chính xác, khoa học, đúng thực chất.
- Bên cạnh những mặt tích cực, nền kinh tế thị trường đ• và đang ảnh hưởng phần nào đến thái độ không đúng đắn của một số học sinh. Hiện tượng tiêu cực, gian lận trong kiểm tra, thi và đánh giá học sinh vẫn còn tồn tại trong nhà trường.
III. Đổi mới kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học đối với môn Địa lí cấp THPT.
1. Đổi mới KTĐG trước hết là đổi mới từ nhận thức của các nhà quản lí giáo dục và giáo viên:
Trước hết, GV cần thấy được KTĐG là một trong những yếu tố quan trọng của quá trình dạy học, có quan hệ biện chứng với các yếu tố khác của quá trình dạy học, đặc biệt có tác dụng tích cực đối với việc đổi mới PPDH. (Mối quan hệ này đ• được  dân gian hóa qua các câu nói :"học gì thi nấy", "thi hì học nấy",...)Nếu chỉ lượng hoá chất lượng giáo dục bằng các thành tích sẽ làm cho đánh giá mang tính hình thức, tạo ra bệnh thành tích rất nguy hại cho quá trình dạy học.
2. Tăng cường tự kiểm tra đánh giá của học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
Trước đây quan niệm kiểm tra, đánh giá còn phiến diện, giáo viên giữ vai trò độc quyền đánh giá, học sinh là đối tượng được đánh giá. Việc rèn luyện phương pháp tự học ngày càng được chú trọng do vậy GV cần hướng dẫn học sinh năng lực tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học. GV cần tạo cơ hội để học sinh tự đánh giá và tham gia đánh giá lẫn nhau. Điều này giúp HS nhận ra mặt mạnh, mặt yếu của mình, nâng cao ý thức đối với kết quả học tập, lòng tự tin, tính độc lập, rèn luyện ý thức, thói quen khả năng tự đánh giá khi bước vào đời.
Ví dụ: GV có thể trao cho HS thang điểm, đáp án của một số bài tập nào đó để các em tự chấm điểm.hoặc làm những phiếu tự đánh giá trong đó có trình bày những kiến thức, kĩ năng HS cần đạt, hướng dẫn HS mức độ đạt được của mình ở từng kĩ năng, kiến thức. Tổ chức cho HS làm bản kiểm điểm vào cuối kì, cuối năm, giúp HS xem lại kết quả học tập, phấn đấu của mình. Tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi, góp ý lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ.
Tuy nhấn mạnh vai trò của người học nhưng GV vẫn đóng vai trò chủ đạo trong quá trình dạy học, quyết định chất lượng và hiệu quả dạy học. Vì vậy, GV phải thông qua cách tự đánh giá của HS để điều chỉnh cách dạy cho có hiệu quả cao hơn.
Xây dựng một quy trình đánh giá nhằm nâng cao hơn nữa tính khách quan trong đánh giá.
3.Việc kiểm tra, đánh giá phải thực hiện theo nguyên tắc và yêu cầu của đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Để việc kiểm tra đánh giá có tác dụng tích cực, khi tiến hành KTĐG cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
+ Tính liên tục
+ Tính khách quan
+ Tính toàn diện và hệ thống: Chất lượng học tập của HS thể hiện ở những mặt khác nhau. Do vậy cần kiểm tra đánh giá ở cả ba mặt kiến thức, kĩ năng (thực hành và trí tuệ) và hành vi, thái độ mặt khác phải tiến hành những phương pháp thích hợp thì mới có thể thu được những thông tin phản hồi chính xác về các mặt khác nhau của HS.
+Tính công khai và kịp thời: Những đánh giá về kết quả học tập của học sinh cần được công bố càng sớm càng tốt. Điều này sẽ giúp HS sớm có những biện pháp thích hợp để phát huy những thành tích hoặc khắc phục những khó  khăn, yếu kém trong học tập.
Hiện nay, việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS cần bám sát chuẩn kiến thức và kĩ năng do Bộ GD&ĐT ban hành. Trên cơ sở đó, cần có những biện pháp cụ thể để đánh giá sự phân hóa HS (chẳng hạn, trong đề thi, bên cạnh các câu hỏi kiểm tra KTCB là chủ yếu, cần có câu hỏi khó hơn, yêu cầu cao hơn đối với các HS khá giỏi,...)
4. Cần tuân theo quy trình biên soạn đề kiểm tra theo tinh thần đổi mới với các bước sau:
+ Xác định mục tiêu kiểm tra, đánh giá: Đây là bước đầu tiên phải thực hiện. Cần xác định mục tiêu kiểm tra đánh giá phù hợp với nội dung trọng tâm của chương trình học cả về kiến thức và kĩ năng( vẽ biểu đồ, nhận xét số liệu, làm việc với bản đồ vv...)
+ Xác định nội dung, hình thức kiểm tra. Trên cơ sở mục tiêu đ• xác định, cần xác định loại kiến thức, kĩ năng nào cần kiểm tra.
+ Cần xây dựng ma trận hai chiều để thể hiện một cách tổng hợp nội dung, hình thức và mức độ kiểm tra đánh giá. Từ ma trận, GV sẽ biên soạn nội dung những câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận.
+ Soạn đáp án và biểu điểm trong đó có các trình tự như: Xây dựng đáp án, xây dựng thang điểm, xây dựng biểu điểm chấm.
5. Đa dạng hoá các phương pháp kiểm tra, đánh giá với đủ các thể loại như quan sát, viết, vấn đáp.
Trong kiểm tra viết cần có các hình thức trắc nghiệm khách quan ( gồm ghép đôi, điền khuyết, trả lời ngắn...) và tự luận.
Từ kinh nghiệm kiểm tra, đánh giá ở trường cơ sở chúng tôi rút ra những kết luận sau về việc chọn hình thức thích hợp cho KTĐG ở trường trung học phổ thông như sau:
+ Không nên sử dụng hoàn toàn các câu hỏi trắc nghiệm trong các bài thi KTĐG vì hình thức này mặc dù có ưu điểm là kiểm tra được nhiều câu hỏi bao quát khắp nội dung chương trình, kiểm tra, đánh giá khách quan, nhưng lại hạn chế việc tạo điều kiện cho học sinh diễn đạt bằng lời, hạn chế năng lực sáng tạo, không khảo sát được mức độ cao hơn của các quá trình tư duy như phán đoán, tưởng tượng vv...
+ Cũng không nên sử dụng hoàn toàn hình thức tự luận trong một bài kiểm tra vì mặc dầu có nững mặt mạnh như đánh giá được mức độ lĩnh hội tri thức vừa đánh giá được khả năng diễn đạt bằng lời, tạo điều kiện cho học sinh tự do diễn đạt tư tưởng, kiến thức nên đánh giá được khă năng sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên bên cạnh đó, do yêu cầu ngày càng cao của quá trình dạy học, khối lượng kiến thức,nội dung, chương trình khá đồ sộ do vậy khi áp dụng hình thức tự luận trong KTĐG sẽ gặp những bất cập vì nội dung kiểm tra chỉ trong giới hạn hẹp, dễ gây tình trạng học lệch, học tủ. Kết quả kiểm tra nhiều khi không khách quan.
+ Khi kiểm tra về kiến thức, kết quả học tập của HS cần đánh giá ở 6 cấp độ. ( Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá). Về kĩ năng, cần tập trung vào các kĩ năng sau:
Sử dụng mô hình, lược đồ, sơ đồ.
Vẽ, nhận xét, phân tích biểu đồ, đồ thị, lát cắt, sơ đồ.
Phân tích số liệu, b?ng s? li?u thống kê.
Quan sát, nhận xét tranh ảnh, hình vẽ.
Kĩ năng thu thập, xử lí thông tin, viết báo cáo và trình bày các thông tin địa lí.
Kĩ năng làm việc với bản đồ, với Atlat Địa  lí Việt Nam
Kĩ năng liên hệ thực tế
`    + Cần bám sát chuẩn kiến thức- kĩ năng trong chương trình Địa lí để xác định nội dung kiểm tra đánh giá cũng như mức độ HS cần đạt được.
+ Cần tăng cường các hình thức kiểm tra đánh giá các kĩ năng môn địa lí như vẽ biểu đồ, phân tích số liệu, làm việc với bản đồ, át lát vvv...
+ Do vậy khi soạn đề kiểm tra 1 tiết và đề kiểm tra học kì cần kết hợp hai hình thức vùa trắc nghiệm khách quan vừa tự luận theo một tỉ lệ nhất định. Đối với các bài kiểm tra khác như 15 phút có thể tuỳ theo tình hình thực tế của học sinh, nội dung kiến thức cần kiểm tra để lựa chọn dạng dề, hình thức kiểm tra thích hợp.
+ Đối với các câu hỏi tự luận nên chia nhỏ, không nên ra một câu tự luận có thang điểm 4,0 hoặc 5,0 trở lên.
+ Đối với các câu hỏi trắc nghiệm nên kiểm tra các nội dung mang tính bản chất, cơ bản, hạn chế tái hiện ghi nhớ kiến thức máy móc.
+ Hệ thống kiểm tra đánh giá cũng cần thể hiện sự phân hoá, đảm bảo 70% câu hỏi  bài tập đo được mức độ đạt chuẩn và 30% còn lại phản ánh mức độ nâng cao, dành cho học sinhcó năng lực trí tuệ và thực hành cao hơn.
Nguyễn Thị Xuân

§æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸, thóc ®Èy ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®èi víi m«n §Þa lÝ cÊp THPT.
I. Môc ®Ých, ý nghÜa cña kiÓm tra ®¸nh gi¸ (KT§G) trong qu¸ tr×nh d¹y häc.
1. Môc ®Ých:
KiÓm tra ®¸nh gi¸ lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh d¹y häc nh­ng ®ång thêi “ khëi ®Çu cho mét chu tr×nh khÐp kÝn tiÕp theo víi mét chÊt l­îng cao h¬n cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc”.
Trong qu¸ tr×nh d¹y häc, thùc hiÖn tèt kh©u kiÓm tra sÏ cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ ®­îc kh¸ch quan, tõ ®ã cã thÓ thÊy râ ®­îc ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña thùc tr¹ng d¹y häc ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m c¶i thiÖn thùc tr¹ng, n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ d¹y häc.
Th«ng qua (KT§G) , gi¸o viªn vµ häc sinh cã thÓ hiÓu ®­îc kÕt qu¶ d¹y häc cã ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Ò ra hay kh«ng ®Ó ®iÒu chØnh, hoµn thiÖn qu¸ tr×nh d¹y häc cho tèt h¬n. Vßng ph¶n håi nµy kh«ng chØ ®¬n thuÇn xem xÐt mét häc sinh sau khi tèt nghiÖp cã ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu gi¸o dôc hay kh«ng, mµ cßn cã vai trß tÝch cùc trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc vµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc.
2. ý nghÜa:
- §èi víi häc sinh
+ KT§G cã t¸c dông thóc ®Èy qu¸ tr×nh häc tËp ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Tõ nh÷ng th«ng tin “ng­îc” HS tù ®¸nh gi¸ møc ®é lÜnh héi tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o so víi yªu cÇu häc tËp, cñng cè, bæ sung, hoµn thiÖn tri thøc b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p tù häc víi c¸c thao t¸c, t­ duy cña m×nh.. KT§G kh«ng chØ lµ biÖn ph¸p ®Ó hoµn thiÖn tri thøc mµ cßn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh ph­¬ng ph¸p tù häc, th¸i ®é häc tËp tÝch cùc cho häc sinh.
+ KT§G nÕu ®­îc tæ chøc nghiªm tóc sÏ gióp häc sinh n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong häc t©p, ý chÝ v­¬n lªn ®Ó ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ häc tËp cao h¬n, cñng cè lßng tin vµo kh¶ n¨ng cña m×nh, n©ng cao ý thøc tù gi¸c, kh¾c phôc tÝnh chñ quan, tù m•n.
- §èi víi gi¸o viªn
+ KT§G nh»m thu thËp th«ng tin “ng­îc”, nhê ®ã mçi gi¸o viªn tù ®¸nh gi¸ vèn tri thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc s­ ph¹m, nh©n c¸ch vµ uy tÝn cña m×nh ®èi víi häc sinh. Tõ ®ã, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, n¨ng lùc s­ ph¹m vµ nh©n c¸ch ng­êi thÇy gi¸o.
+ Gi¸o viªn ph¸t hiÖn ®­îc thùc tr¹ng n¾m tri thøc cña häc sinh, sù ph©n hãa tr×nh ®é häc lùc trong häc sinh vµ nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng ®ã. §©y lµ c¬ së ®Ó gi¸o viªn ®iÒu chØnh vµ hoµn thiÖn ho¹t ®éng d¹y cña m×nh vµ h­íng dÉn ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, tõ ®ã cã biÖn ph¸p gióp ®ì c¸c em häc yÕu vµ båi d­ìng c¸c em häc kh¸, giái.
+ C«ng khai ho¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS tr­íc nhµ tr­êng, x• héi vµ gia ®×nh.
- §èi víi c¸c cÊp l•nh ®¹o
+ KT§G gióp c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc n¾m ®­îc c¸c th«ng tin c¬ b¶n vÒ thùc tr¹ng d¹y häc hiÖn nay ®Ó cã sù chØ ®¹o kÞp thêi, ®óng h­íng.
+ KT§G lµ biÖn ph¸p ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o c¶ vÒ ®Þnh tÝnh lÉn ®Þnh l­îng. §ã lµ c¬ së ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc gi¸o dôc vÒ môc tiªu, ®æi míi néi dung, PPDH, h×nh thøc d¹y häc, vÊn ®Ò chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn.
ChÝnh v× c¸c ý nghÜa nãi trªn, KT§G lµ mét kh©u quan träng kh«ng thÓ t¸ch rêi ho¹t ®éng d¹y häc trong nhµ tr­êng.
2. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi KT§G trong c«ng t¸c d¹y häc ë tr­êng THPT hiÖn nay.
§æi míi KT§G lµ gãp phÇn ®æi míi toµn diÖn qu¸ tr×nh d¹y häc. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay cña n­íc ta ®• ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, t¹o ra nhiÒu ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi cho gi¸o dôc ph¸t triÓn. Tuy vËy, kinh tÕ thÞ tr­êng còng ®Æt ra cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nh÷ng th¸ch thøc to lín: Ph¶i ®µo t¹o ra nh÷ng thÕ hÖ trÎ cã phÈm chÊt, n¨ng lùc, trÝ tuÖ ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, cã tÝnh tÝch cùc ho¹t ®éng x• héi...®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thùc tiÔn thêi ®¹i vµ ®Êt n­íc. Ph­¬ng h­íng chung hiÖn nay lµ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ph¶i tiÕp tôc ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn, tõ môc tiªu, néi dung, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc gi¸o dôc...nh»m phôc vô ®¾c lùc cho sù nghiÖp ph¸t triÓn KT-XH, x©y dùng mét n­íc ViÖt Nam d©n giµu, n­íc m¹nh, x• héi c«ng b»ng, d©n chñ , v¨n minh.
§æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc lµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y, ph­¬ng ph¸p häc vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸, bëi D¹Y - HäC - KT§G lµ mét qu¸ tr×nh thèng nhÊt, lµ 3 kh©u then chèt cña qu¸ tr×nh s­ ph¹m nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu ®µo t¹o. ChØ cÇn mét trong 3 kh©u lÖch chuÈn, kh«ng ®­îc uèn n¾n kÞp thêi sÏ nh­ ph¶n øng d©y chuyÒn, ¶nh h­ëng ®Õn c¸c kh©u kh¸c.
KiÓm tra nh»m trùc tiÕp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh nh­ng còng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña viÖc d¹y theo chuÈn ®• quy ®Þnh. NÕu häc kh«ng thùc sù lµ tù häc, nÕu d¹y kh«ng ph¶i lµ d¹y c¸ch häc cho ng­êi häc, nghiªm träng h¬n nÕu kiÓm tra kh«ng phï hîp víi c¸ch d¹y vµ häc ®óng ®¾n th× sÏ kh«ng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao.
NÕu d¹y häc theo kiÓu thô ®éng th× kiÓm tra sÏ thiªn vÒ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ghi nhí, t¸i hiÖn tri thøc cã s¼n. Cßn khi tiÕn hµnh ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng “lÊy häc sinh lµm trung t©m”, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ng­êi häc, ®ßi hái ph¶i cã ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n, phï hîp, kh«ng chó träng nhiÒu ®Õn t¸i hiÖn kiÕn thøc ®• häc mµ ®Æc biÖt coi träng sù th«ng minh, s¸ng t¹o, thùc hµnh cña ng­êi häc.
Kh«ng thÓ ®æi míi toµn diÖn qu¸ tr×nh d¹y häc nÕu kh«ng ®Æt d¹y- häc- kiÓm tra- thi vµo mét qu¸ tr×nh thèng nhÊt. §æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ lµ gãp phÇn ®æi míi toµn diÖn qu¸ tr×nh d¹y häc.
II. Thùc tr¹ng kiÓm tra ®¸nh gi¸ m«n ®Þa lÝ ë tr­êng THPT hiÖn nay.
1. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn bÊt cËp trong KT§G m«n ®Þa lÝ ë tr­êng THPT
- Do sù qu¸ t¶i vÒ néi dung, kiÕn thøc, ch­¬ng tr×nh nªn viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ còng qu¸ t¶i víi häc sinh, c¸c bµi kiÓm tra th­êng cã yªu cÇu kh¸ réng vÒ ch­¬ng tr×nh vµ nhiÒu néi dung n©ng cao cßn khã, chÝnh v× vËy kÕt qu¶ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ch­a cao, ch­a ph¶n ¸nh ®óng møc n¨ng lùc häc cña häc sinh vµ hiÖu qu¶ d¹y häc cña gi¸o viªn.
- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp chñ yÕu th«ng qua h×nh thøc kiÓm tra.
- KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vÉn cßn lµ ®éc quyÒn cña gi¸o viªn, häc sinh chØ tån t¹i víi t­ c¸ch lµ ®èi t­îng cña ®¸nh gi¸. Trong khi ®ã, hiÖu qu¶ d¹y häc chØ ®­îc n©ng cao khi häc sinh cã kh¶ n¨ng tù ®¸nh gi¸ ®­îc møc ®é chiÕm lÜnh tri thøc, kÜ n¨ng cña m×nh so víi yªu cÇu cña tõng m«n häc. Tù c¸c em ph¶i t×m ra c¸c nguyªn nh©n d•n ®Õn sai lÇm, tõ ®ã c¸c em míi cã thÓ t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó bæ sung, hoµn thiÖn tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o cho m×nh.
- KT§G hiÖn nay míi chØ thiªn vÒ ®¸nh gi¸ kÜ n¨ng t¸i hiÖn tri thøc ( ghi nhí, t¸i hiÖn...) mµ ch­a chó träng ®óng møc ®Õn yªu cÇu ph¸t triÓn t­ duy, ®Æc biÖt lµ t­ duy s¸ng t¹o. C¶ thÇy vµ trß rÊt ng¹i khi ph¶i ®èi diÖn víi c¸c ®Ò kiÓm tra ®ßi hái ng­êi häc ph¶i thùc hiÖn c¸c thao t¸c t­ duy ( ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh...)
- Ch­a kÕt hîp gi÷a c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra truyÒn thèng vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra hiÖn ®¹i nªn kiÓm tra cßn nÆng nÒ, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ch­a ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, chÝnh x¸c.
- ChØ míi chó träng ®¸nh gi¸ lÝ thuyÕt, ch­a chó träng c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh, rÌn luyÖn kÜ n¨ng, kÜ x¶o, ®Æc biÖt ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn tinh thÇn, th¸i ®é cña häc sinh.
- Mét bé phËn gi¸o viªn cßn coi nhÑ kiÓm tra ®¸nh gi¸, do vËy trong c¸c k×  kiÓm tra nh­ bµi cò, 15 phót, 45 phót, viÖc ra ®Ò kiÓm tra cßn qua loa, nhiÒu gi¸o viªn ra ®Ò thi víi môc ®Ých lµm sao ®Ó chÊm dÔ, chÊm nhanh nªn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ch­a kh¸ch quan.
- PhÇn lín GV ch­a quan t©m ®Õn quy tr×nh biªn so¹n ®Ò kiÓm tra nªn Ýt nhiÒu c¸c bµi kiÓm tra cßn mang tÝnh chñ quan cña ng­êi d¹y.
- Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xu thÕ kiÓm tra tr¾c nghiÖm ph¸t triÓn kh¸ m¹nh trong c¸c tr­êng häc, m«n häc , ph­¬ng ph¸p kiÓm tra nµy ®­îc gi¸o viªn vµ häc sinh h­ëng øng vµ sö dông kh¸ tÝch cùc, tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®• béc lé nhiÒu bÊt cËp nªn hiÖu qu¶ cña kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh viÖc häc tËp, gi¶ng d¹y ch­a cao. ViÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm ®• cã nhiÒu ng©n hµng ®Ò cung cÊp, gi¸o viªn mÊt h¼n kh¶ n¨ng chñ ®éng ra ®Ò thi vµ nh÷ng s¸ng t¹o, s¸ng kiÕn khi ra ®Ò, khã cã ®­îc nh÷ng ®Ò thi hay.
- NhiÒu GV kh«ng râ vÒ chuÈn mµ HS cÇn ®¹t ®­îc.
- ViÖc KT§G cßn tù ph¸t, m¹nh ai thÝch h×nh thøc nµo th× tù thùc hiÖn, Ýt cã sù thèng nhÊt chung trong tæ bé m«n.
- T×nh tr¹ng thiÕu kh¸ch quan trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ vÉn cßn phæ biÕn. BÖnh ch¹y theo thµnh tÝch( n©ng tØ lÖ kh¸, giái, lªn líp, tØ lÖ tèt nghiÖp...) mµ ch­a chó ý ®óng møc thùc häc cña häc sinh. D­ luËn x• héi ®ang tá th¸i ®é bÊt b×nh, lo ng¹i vÒ t×nh tr¹ng häc sinh häc theo h­ danh, quay cãp, häc gi¶, b»ng thËt, häc thªm, d¹y thªm trµn lan, d¹y theo kiÓu nhåi nhÐt kiÕn thøc. ViÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ hai kh«ng” cña Bé GD- §T cã thùc hiÖn tèt hay kh«ng mét phÇn quan träng phô thuéc vµo tÝnh kh¸ch quan trong häc tËp, thi cö, kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, khoa häc, ®óng thùc chÊt.
- Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®• vµ ®ang ¶nh h­ëng phÇn nµo ®Õn th¸i ®é kh«ng ®óng ®¾n cña mét sè häc sinh. HiÖn t­îng tiªu cùc, gian lËn trong kiÓm tra, thi vµ ®¸nh gi¸ häc sinh vÉn cßn tån t¹i trong nhµ tr­êng.
III. §æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸, thóc ®Èy ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®èi víi m«n §Þa lÝ cÊp THPT.
1. §æi míi KT§G tr­íc hÕt lµ ®æi míi tõ nhËn thøc cña c¸c nhµ qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¸o viªn:
Tr­íc hÕt, GV cÇn thÊy ®­îc KT§G lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng cña qu¸ tr×nh d¹y häc, cã quan hÖ biÖn chøng víi c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh d¹y häc, ®Æc biÖt cã t¸c dông tÝch cùc ®èi víi viÖc ®æi míi PPDH. (Mèi quan hÖ nµy ®• ®­îc  d©n gian hãa qua c¸c c©u nãi :"häc g× thi nÊy", "thi h× häc nÊy",...)NÕu chØ l­îng ho¸ chÊt l­îng gi¸o dôc b»ng c¸c thµnh tÝch sÏ lµm cho ®¸nh gi¸ mang tÝnh h×nh thøc, t¹o ra bÖnh thµnh tÝch rÊt nguy h¹i cho qu¸ tr×nh d¹y häc.
2. T¨ng c­êng tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ cña häc sinh theo h­íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ng­êi häc.
Tr­íc ®©y quan niÖm kiÓm tra, ®¸nh gi¸ cßn phiÕn diÖn, gi¸o viªn gi÷ vai trß ®éc quyÒn ®¸nh gi¸, häc sinh lµ ®èi t­îng ®­îc ®¸nh gi¸. ViÖc rÌn luyÖn ph­¬ng ph¸p tù häc ngµy cµng ®­îc chó träng do vËy GV cÇn h­íng dÉn häc sinh n¨ng lùc tù ®¸nh gi¸ ®Ó tù ®iÒu chØnh c¸ch häc. GV cÇn t¹o c¬ héi ®Ó häc sinh tù ®¸nh gi¸ vµ tham gia ®¸nh gi¸ lÉn nhau. §iÒu nµy gióp HS nhËn ra mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña m×nh, n©ng cao ý thøc ®èi víi kÕt qu¶ häc tËp, lßng tù tin, tÝnh ®éc lËp, rÌn luyÖn ý thøc, thãi quen kh¶ n¨ng tù ®¸nh gi¸ khi b­íc vµo ®êi.
VÝ dô: GV cã thÓ trao cho HS thang ®iÓm, ®¸p ¸n cña mét sè bµi tËp nµo ®ã ®Ó c¸c em tù chÊm ®iÓm.hoÆc lµm nh÷ng phiÕu tù ®¸nh gi¸ trong ®ã cã tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng HS cÇn ®¹t, h­íng dÉn HS møc ®é ®¹t ®­îc cña m×nh ë tõng kÜ n¨ng, kiÕn thøc. Tæ chøc cho HS lµm b¶n kiÓm ®iÓm vµo cuèi k×, cuèi n¨m, gióp HS xem l¹i kÕt qu¶ häc tËp, phÊn ®Êu cña m×nh. Tæ chøc c¸c buæi th¶o luËn, trao ®æi, gãp ý lÉn nhau, gióp nhau cïng tiÕn bé.
Tuy nhÊn m¹nh vai trß cña ng­êi häc nh­ng GV vÉn ®ãng vai trß chñ ®¹o trong qu¸ tr×nh d¹y häc, quyÕt ®Þnh chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ d¹y häc. V× vËy, GV ph¶i th«ng qua c¸ch tù ®¸nh gi¸ cña HS ®Ó ®iÒu chØnh c¸ch d¹y cho cã hiÖu qu¶ cao h¬n.
X©y dùng mét quy tr×nh ®¸nh gi¸ nh»m n©ng cao h¬n n÷a tÝnh kh¸ch quan trong ®¸nh gi¸.
3.ViÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ph¶i thùc hiÖn theo nguyªn t¾c vµ yªu cÇu cña ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh.
§Ó viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ cã t¸c dông tÝch cùc, khi tiÕn hµnh KT§G cÇn tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau:
+ TÝnh liªn tôc
+ TÝnh kh¸ch quan
+ TÝnh toµn diÖn vµ hÖ thèng: ChÊt l­îng häc tËp cña HS thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt kh¸c nhau. Do vËy cÇn kiÓm tra ®¸nh gi¸ ë c¶ ba mÆt kiÕn thøc, kÜ n¨ng (thùc hµnh vµ trÝ tuÖ) vµ hµnh vi, th¸i ®é mÆt kh¸c ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng ph­¬ng ph¸p thÝch hîp th× míi cã thÓ thu ®­îc nh÷ng th«ng tin ph¶n håi chÝnh x¸c vÒ c¸c mÆt kh¸c nhau cña HS.
+TÝnh c«ng khai vµ kÞp thêi: Nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh cÇn ®­îc c«ng bè cµng sím cµng tèt. §iÒu nµy sÏ gióp HS sím cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch hoÆc kh¾c phôc nh÷ng khã  kh¨n, yÕu kÐm trong häc tËp.
HiÖn nay, viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS cÇn b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng do Bé GD&§T ban hµnh. Trªn c¬ së ®ã, cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph©n hãa HS (ch¼ng h¹n, trong ®Ò thi, bªn c¹nh c¸c c©u hái kiÓm tra KTCB lµ chñ yÕu, cÇn cã c©u hái khã h¬n, yªu cÇu cao h¬n ®èi víi c¸c HS kh¸ giái,...)
4. CÇn tu©n theo quy tr×nh biªn so¹n ®Ò kiÓm tra theo tinh thÇn ®æi míi víi c¸c b­íc sau:
+ X¸c ®Þnh môc tiªu kiÓm tra, ®¸nh gi¸: §©y lµ b­íc ®Çu tiªn ph¶i thùc hiÖn. CÇn x¸c ®Þnh môc tiªu kiÓm tra ®¸nh gi¸ phï hîp víi néi dung träng t©m cña ch­¬ng tr×nh häc c¶ vÒ kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng( vÏ biÓu ®å, nhËn xÐt sè liÖu, lµm viÖc víi b¶n ®å vv...)
+ X¸c ®Þnh néi dung, h×nh thøc kiÓm tra. Trªn c¬ së môc tiªu ®• x¸c ®Þnh, cÇn x¸c ®Þnh lo¹i kiÕn thøc, kÜ n¨ng nµo cÇn kiÓm tra.
+ CÇn x©y dùng ma trËn hai chiÒu ®Ó thÓ hiÖn mét c¸ch tæng hîp néi dung, h×nh thøc vµ møc ®é kiÓm tra ®¸nh gi¸. Tõ ma trËn, GV sÏ biªn so¹n néi dung nh÷ng c©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan vµ tù luËn.
+ So¹n ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm trong ®ã cã c¸c tr×nh tù nh­: X©y dùng ®¸p ¸n, x©y dùng thang ®iÓm, x©y dùng biÓu ®iÓm chÊm.
5. §a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸ víi ®ñ c¸c thÓ lo¹i nh­ quan s¸t, viÕt, vÊn ®¸p.
Trong kiÓm tra viÕt cÇn cã c¸c h×nh thøc tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( gåm ghÐp ®«i, ®iÒn khuyÕt, tr¶ lêi ng¾n...) vµ tù luËn.
Tõ kinh nghiÖm kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ë tr­êng c¬ së chóng t«i rót ra nh÷ng kÕt luËn sau vÒ viÖc chän h×nh thøc thÝch hîp cho KT§G ë tr­êng trung häc phæ th«ng nh­ sau:
+ Kh«ng nªn sö dông hoµn toµn c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm trong c¸c bµi thi KT§G v× h×nh thøc nµy mÆc dï cã ­u ®iÓm lµ kiÓm tra ®­îc nhiÒu c©u hái bao qu¸t kh¾p néi dung ch­¬ng tr×nh, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kh¸ch quan, nh­ng l¹i h¹n chÕ viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh diÔn ®¹t b»ng lêi, h¹n chÕ n¨ng lùc s¸ng t¹o, kh«ng kh¶o s¸t ®­îc møc ®é cao h¬n cña c¸c qu¸ tr×nh t­ duy nh­ ph¸n ®o¸n, t­ëng t­îng vv...
+ Còng kh«ng nªn sö dông hoµn toµn h×nh thøc tù luËn trong mét bµi kiÓm tra v× mÆc dÇu cã n÷ng mÆt m¹nh nh­ ®¸nh gi¸ ®­îc møc ®é lÜnh héi tri thøc võa ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng diÔn ®¹t b»ng lêi, t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh tù do diÔn ®¹t t­ t­ëng, kiÕn thøc nªn ®¸nh gi¸ ®­îc kh¨ n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã, do yªu cÇu ngµy cµng cao cña qu¸ tr×nh d¹y häc, khèi l­îng kiÕn thøc,néi dung, ch­¬ng tr×nh kh¸ ®å sé do vËy khi ¸p dông h×nh thøc tù luËn trong KT§G sÏ gÆp nh÷ng bÊt cËp v× néi dung kiÓm tra chØ trong giíi h¹n hÑp, dÔ g©y t×nh tr¹ng häc lÖch, häc tñ. KÕt qu¶ kiÓm tra nhiÒu khi kh«ng kh¸ch quan.
+ Khi kiÓm tra vÒ kiÕn thøc, kÕt qu¶ häc tËp cña HS cÇn ®¸nh gi¸ ë 6 cÊp ®é. ( NhËn biÕt, th«ng hiÓu, vËn dông, ph©n tÝch, tæng hîp, ®¸nh gi¸). VÒ kÜ n¨ng, cÇn tËp trung vµo c¸c kÜ n¨ng sau:
Sö dông m« h×nh, l­îc ®å, s¬ ®å.
VÏ, nhËn xÐt, ph©n tÝch biÓu ®å, ®å thÞ, l¸t c¾t, s¬ ®å.
Ph©n tÝch sè liÖu, bảng số liệu thèng kª.
Quan s¸t, nhËn xÐt tranh ¶nh, h×nh vÏ.
KÜ n¨ng thu thËp, xö lÝ th«ng tin, viÕt b¸o c¸o vµ tr×nh bµy c¸c th«ng tin ®Þa lÝ.
KÜ n¨ng lµm viÖc víi b¶n ®å, víi Atlat §Þa  lÝ ViÖt Nam
KÜ n¨ng liªn hÖ thùc tÕ
`    + CÇn b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc- kÜ n¨ng trong ch­¬ng tr×nh §Þa lÝ ®Ó x¸c ®Þnh néi dung kiÓm tra ®¸nh gi¸ còng nh­ møc ®é HS cÇn ®¹t ®­îc.
+ CÇn t¨ng c­êng c¸c h×nh thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c kÜ n¨ng m«n ®Þa lÝ nh­ vÏ biÓu ®å, ph©n tÝch sè liÖu, lµm viÖc víi b¶n ®å, ¸t l¸t vvv...
+ Do vËy khi so¹n ®Ò kiÓm tra 1 tiÕt vµ ®Ò kiÓm tra häc k× cÇn kÕt hîp hai h×nh thøc vïa tr¾c nghiÖm kh¸ch quan võa tù luËn theo mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh. §èi víi c¸c bµi kiÓm tra kh¸c nh­ 15 phót cã thÓ tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ cña häc sinh, néi dung kiÕn thøc cÇn kiÓm tra ®Ó lùa chän d¹ng dÒ, h×nh thøc kiÓm tra thÝch hîp.
+ §èi víi c¸c c©u hái tù luËn nªn chia nhá, kh«ng nªn ra mét c©u tù luËn cã thang ®iÓm 4,0 hoÆc 5,0 trë lªn.
+ §èi víi c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm nªn kiÓm tra c¸c néi dung mang tÝnh b¶n chÊt, c¬ b¶n, h¹n chÕ t¸i hiÖn ghi nhí kiÕn thøc m¸y mãc.
+ HÖ thèng kiÓm tra ®¸nh gi¸ còng cÇn thÓ hiÖn sù ph©n ho¸, ®¶m b¶o 70% c©u hái  bµi tËp ®o ®­îc møc ®é ®¹t chuÈn vµ 30% cßn l¹i ph¶n ¸nh møc ®é n©ng cao, dµnh cho häc sinhcã n¨ng lùc trÝ tuÖ vµ thùc hµnh cao h¬n.

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm