Home Tổ chuyên môn Hoá Thư viện chuyên môn HÓA HỌC- VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HÓA HỌC- VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Giáo viên: Bạch Ngọc Chính

Lưu Vũ Diễm Hằng

2. Mục tiêu bài học:

2.1. Kiến thức:

2.1.1. Hóa học lớp 12 chương trình cơ bản ( Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường).

- Hiểu khái niệm ô nhiễm môi trường sống (Không khí, đất, nước)

- Biết được vai trò của hóa học (nguyên tắc chung và vận dụng một số biện pháp) trong việc bảo vệ môi trường trong sản xuất, đời sống và học tập hóa học.

2.1.2. Sinh học lớp 12 chương trình cơ bản ( Bài 35: Môi trường sống và các nhận tố sinh thái)

- Hiểu khái niệm môi trường sống của sinh vật và các loại môi trường sống.

- Hiểu được khái niệm giới hạn sinh thái, ổ sinh thái.

- Biết được ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh của môi trường tới đời sống sinh vật.

2.1.3. Địa lý lớp 10 chương trình cơ bản ( Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững)

- Nắm được khái niệm cơ bản về môi trường, phân biệt được các loại môi trường.

- Nắm được vai trò của môi trường với sự phát triển của xã hội.

- Hiểu được mối quan hệ giữa môi trường và phát triển nói chung, ở các nước phát triển và đang phát triển nói riêng.

- Hiểu được những mâu thuẫn, những khó khăn mà các nước đang phát triển phải giải quyết trong mối quan hệ giữa môi trường và phát triển.

- Hiểu được mỗi thành viên trong xã hội đều có thể đóng góp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

2.1.4. Giáo dục công dân lớp 10 ( Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại)

- Hiểu biết về một số vấn đề cấp thiết của nhân loại như ô nhiễm môi trường.

- Thấy được vai trò của công dân và học sinh đối với việc giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân loại.

2.1.5. Sinh học lớp 12 chương trình cơ bản ( Bài 46 Thực hành quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên)

- Nêu được khái niệm về các dạng tài nguyên thiên nhiên đang được sử dụng chủ yếu hiện nay lấy ví dụ minh họa.

- Phân tích được tác động của việc sử dụng tài nguyên không khoa học làm cho môi trường bị suy thoái, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người.

- Chỉ ra được những biện pháp chính để sử dụng tài nguyên một cách bền vững.

Attachments:
FileFile size
Download this file (GIAO AN.doc)GIAO AN.doc2867 Kb
 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm