Home Tổ chuyên môn Sinh - Kỷ Thư viện chuyên môn Sử dụng mạng xã hội Facebook trong việc chuẩn bị bài ở nhà của học sinh thông qua hoạt động hợp tác

Sử dụng mạng xã hội Facebook trong việc chuẩn bị bài ở nhà của học sinh thông qua hoạt động hợp tác

MỘT HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC: SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK TRONG VIỆC CHUẨN BỊ BÀI Ở NHÀ CỦA HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

Giáo viên: Đặng Ngọc Sáng

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm