Home Tổ chuyên môn Thể Hoạt động Lịch thi đấu giải Bóng đá chào mừng 20 năm thành lập trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp

Lịch thi đấu giải Bóng đá chào mừng 20 năm thành lập trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp

 

Tổ TD-QPAN xin thông báo lịch thi đấu giải Bóng đá chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (1996 -2016). Đây là lịch đấu chính thức của giải. Tuy nhiên, về khung thời gian ở các trận đấu buổi chiều có thể được điều chỉnh đá muộn hơn tùy theo khả năng vận động tài chính của giải. Nếu có thay đổi BTC sẽ thông báo trực tiếp đến tất cả các đội, đăng Webside và dán tại bảng tin của Đoàn trường.

Ngày 5/10/2015: Lịch đấu của những buổi chiều được điều chỉnh bắt đầu từ 15h đến 17h

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Bảng D

Bảng E

Bảng F

1: 12 Địa

1: 11 Tin

1: 12 Toán

1: 12 Sử

1: 12 Hóa

1: 11 Hóa

2: 10 Lý

2: 10 Anh

2: 10 Địa

2: 11 KC

2: 10 Hóa

2: 12 Lý

3: 10 KC

3: 10 Tin

3: 11 Lý

3: 12 Tin

3: 11 Toán

3: 11 Sinh

4: 10 Sinh

4: 11 Sử

4: 10 Toán

NỘI DUNG: VÒNG BẢNG

Lịch thi đấu: Chiều thứ 7 ngày: 10/10/2015

Thời gian

Sân 1

Sân 2

Sân 3

Sân 4

Sân 5

15 hđến 16h

Bảng A:

12 Địa gặp 10 Lý

Bảng B:

11 Tin gặp 10 Anh

Bảng C:

12 Toán gặp 10 Địa

Bảng D:

11 KC gặp 12 Tin

Bảng F:

12 Lý  gặp 11 Sinh

( 15h30-16h30)

16h đến 17h

Bảng A:

10 KC gặp 10 Sinh

Bảng B:

10 Tin gặp 11 Sử

Bảng C:

11 Lýgặp 10 Toán

Bảng E:

10 Hóa gặp 11 Toán

Lịch thi đấu: Sáng chủ nhật, ngày: 11/10/2015

Thời gian

Sân 1

Sân 2

Sân 3

Sân 4

Sân 5

7h đến 8h

Bảng A:

12 Địa gặp 10 KC

Bảng A:

10 Lý gặp 10 Sinh

Bảng E:

Thua trận 1E (10 Hóa , 11 Toán) gặp 12 Hóa

Bảng F:

Thua trận 1F gặp 11 Hóa

Bảng D:

Thua trận 1D (11 KC gặp 12 Tin) gặp 12 Sử

8h đến 9h

Bảng B:

11 Tin gặp 10 Tin

Bảng B:

10 Anh gặp 11 Sử

Bảng C:

10 Địa gặp 10 Toán

Bảng C:

12 Toán gặp 11 Lý

Lịch thi đấu: Chiều chủ nhật, ngày: 11/10/2015

Thời gian

Sân 1

Sân 2

Sân 3

Sân 4

Sân 5

15 hđến 16h

Bảng A:

12 Địa gặp 10 Sinh

Bảng A:

10 KC gặp 10 Lý

Bảng C:

12 Toán gặp 10 Toán

Bảng C:

11 Lý gặp 10 Địa

Bảng E:

Thắng trận 1E (10 Hóa , 11 Toán)

gặp 12 Hóa

( 15h30-16h30)

16h đến 17h

Bảng B:

11 Tin gặp 11 Sử

Bảng B:

10 Tin gặp 10 Anh

Bảng F:

Thắng trận 1F gặp 11 Hóa

Bảng D:

Thắng trận 1D (11 KC gặp 12 Tin)gặp 12 Sử

NỘI DUNG: TỨ KẾT

Lịch thi đấu : Chiều thứ 7 ngày: 17/10/2015

Thời gian

Sân 2

Sân 3

15 hđến 16h

Nhất A gặp Nhất C (TK 1)

Nhất D gặp Nhì 1 (TK 2)

16h đến 17h

Nhất B gặp Nhất E (TK 3)

Nhất F gặp Nhì 2 (TK 4)

NỘI DUNG: BÁN KẾT

Lịch thi đấu: Sáng chủ nhật, ngày: 18/10/2015

Thời gian

Sân 2

Sân 3

7h đến 8h

Thắng TK 1 gặp Thắng TK 2 (BK 1)

Thắng TK 3 gặp Thắng TK 4 (BK 2)

NỘI DUNG: TRANH GIẢI BA, TƯ VÀ CHUNG KẾT

Lịch thi đấu: Chiều chủ nhật, ngày: 18/10/2015

Thời gian

Sân 2

Sân 3

15 h đến 16 h

Thắng BK 1 gặp Thắng BK 2 (CK)

Thua BK 1 gặp Thua BK 2 (Ba Tư)

BTC

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Bảng D

Bảng E

Bảng F

1: 12 Địa

1: 11 Tin

1: 12 Toán

1: 12 Sử

1: 12 Hóa

1: 11 Hóa

2: 10 Lý

2: 10 Anh

2: 10 Địa

2: 11 KC

2: 10 Hóa

2: 12 Lý

3: 10 KC

3: 10 Tin

3: 11 Lý

3: 12 Tin

3: 11 Toán

3: 11 Sinh

4: 10 Sinh

4: 11 Sử

4: 10 Toán

NỘI DUNG: VÒNG BẢNG

THỜI GIAN: NGÀY 10/10/2015 ĐẾN 11/10/2015

Lịch thi đấu: Chiều thứ 7 ngày: 10/10/2015

Thời gian

Sân 1

Sân 2

Sân 3

Sân 4

Sân 5

14 h30 đến 15h 30

Bảng A:

12 Địa gặp 10 Lý

Bảng B:

11 Tin gặp 10 Anh

Bảng C:

12 Toán gặp 10 Địa

Bảng D:

11 KC gặp 12 Tin

Bảng F:

12 Lý gặp 11 Sinh

( 15h30-16h30)

15 h30 đến 16h 30

Bảng A:

10 KC gặp 10 Sinh

Bảng B:

10 Tin gặp 11 Sử

Bảng C:

11 Lýgặp 10 Toán

Bảng E:

10 Hóa gặp 11 Toán

Lịch thi đấu: Sáng chủ nhật, ngày: 11/10/2015

Thời gian

Sân 1

Sân 2

Sân 3

Sân 4

Sân 5

7h đến 8h

Bảng A:

12 Địa gặp 10 KC

Bảng A:

10 Lý gặp 10 Sinh

Bảng E:

Thua trận 1E (10 Hóa , 11 Toán) gặp 12 Hóa

Bảng F:

Thua trận 1F gặp 11 Hóa

Bảng D:

Thua trận 1D (11 KC gặp 12 Tin) gặp 12 Sử

8h đến 9h

Bảng B:

11 Tin gặp 10 Tin

Bảng B:

10 Anh gặp 11 Sử

Bảng C:

10 Địa gặp 10 Toán

Bảng C:

12 Toán gặp 11 Lý

Lịch thi đấu: Chiều chủ nhật, ngày: 11/10/2015

Thời gian

Sân 1

Sân 2

Sân 3

Sân 4

Sân 5

14 h30 đến 15h 30

Bảng A:

12 Địa gặp 10 Sinh

Bảng A:

10 KC gặp 10 Lý

Bảng C:

12 Toán gặp 10 Toán

Bảng C:

11 Lý gặp 10 Địa

Bảng E:

Thắng trận 1E (10 Hóa , 11 Toán)

gặp 12 Hóa

( 15h30-16h30)

15 h30 đến 16h 30

Bảng B:

11 Tin gặp 11 Sử

Bảng B:

10 Tin gặp 10 Anh

Bảng F:

Thắng trận 1F gặp 11 Hóa

Bảng D:

Thắng trận 1D (11 KC gặp 12 Tin)gặp 12 Sử

Trọng tài Sân 1: Đ/c Việt; Sân 2: Đ/c Vũ;  Sân 3: Đ/c Quân; Sân 4: Đ/c Ngọc Hùng; Sân 5: Hoàng Hùng.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP

NỘI DUNG: TỨ KẾT

Lịch thi đấu : Chiều thứ 7 ngày: 17/10/2015

Thời gian

Sân 2

Sân 3

14 h30 đến 15h 30

Nhất A gặp Nhất C (TK 1)

Nhất D gặp Nhì 1 (TK 2)

15 h30 đến 16h 30

Nhất B gặp Nhất E (TK 3)

Nhất F gặp Nhì 2 (TK 4)

Trọng tài Sân 2: Đ/c Việt và Đ/c Vũ, Sân 3: Đ/c Quân và Đ/c Ngọc Hùng.

NỘI DUNG: BÁN KẾT

Lịch thi đấu: Sáng chủ nhật, ngày: 18/10/2015

Thời gian

Sân 2

Sân 3

7h đến 8h

Thắng TK 1 gặp Thắng TK 2 (BK 1)

Thắng TK 3 gặp Thắng TK 4 (BK 2)

Trọng tài Sân 2: Đ/c Việt và Đ/c Vũ; Sân 3: Đ/c Quân và Đ/c Ngọc Hùng.

NỘI DUNG: TRANH GIẢI BA, TƯ VÀ CHUNG KẾT

Lịch thi đấu: Chiều chủ nhật, ngày: 18/10/2015

Thời gian

Sân 2

Sân 3

15 h đến 16 h

Thắng BK 1 gặp Thắng BK 2 (CK)

Thua BK 1 gặp Thắng BK 2 (Ba Tư)

Trọng tài Sân 2: Đ/c Việt và Đ/c Vũ, Sân 3: Đ/c Quân và Đ/c Ngọc Hùng.

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm