Home Tổ chuyên môn Thể Hoạt động Kết quả giả Bóng đá tranh cúp CLB lần thứ 7, năm 2016

Kết quả giả Bóng đá tranh cúp CLB lần thứ 7, năm 2016

Kết quả thi đấu vòng tứ kết giải bóng đá tranh cúp “ CLB Bóng đá lần thứ 7, năm 2016”

 

KẾT QUẢ LOẠT TRẬN TỨ KẾT

11T-11KC

6-2

12L-11Tin

4-2

11L – 12SĐA

1-1

11L thắng 3-2 luân lưu

12T – 11Hóa

6-2

Danh sách cầu thủ ghi bàn ghi bàn thắng

Cầu thủ

Lớp

Số bàn

Xếp thứ tự

Long

11T

22

1

Trường

11Ti

14

2

Duy Hoàng

11 KC

7

3

Khánh

12T

7

3

P. Quang

12SĐA

5

Nam

11Ti

5

Công

11Ti

5

Công

12SĐA

4

Hải Đăng

11H

4

Lộc

12L

4

Thành

11KC

4

Duy

11T

4

Thịnh

12L

3

Hiếu

10Đ

3

H. Phương (12)

10 H

3

Việt Anh

11Sinh

3

Thành

11L

3

N. Anh

11L

3

Đức Anh

11T

3

Cường

11Ti

3

Phương

12L

2

Minh

11Ti

2

N. Long

11T

2

Hưng

12SĐA

2

Cường

12SĐA

2

Bảo Sơn

12T

2

Linh

10Ti

2

Long

10KC

2

Long

10 H

2

Minh Đức

10Đ

2

Phát (22)

10 T

2

Linh (16)

12Sinh

2

Tâm

12Sinh

2

Chi (9)

10A-Sử

2

Bình(0)

10A-Sử

2

Tuấn Đạt

11T

2

Chính

11T

2

Long

12H

2

Thành

12L

2

Tuấn

11KC

2

Lộc

12H

1

H Đức

11L

1

Minh

11L

1

Khánh

12L

1

Minh

12L

1

Thắng

12L

1

Phong

12L

1

Minh

11Ti

1

Duy

1

Q. Khánh

1

Linh

12 KC

1

Thọ

12Ti

1

Tuấn (1)

10 T

1

Phú (25)

10 T

1

....(10)

10 T

1

Hải (11)

10Tin

1

L

10A-Sử

1

Tùng (29)

10A-Sử

1

Đăng (99)

11H

1

Huy Thông

11Sinh

1

Nhật

12SĐA

1

Thành

11Sinh

1

Khánh

11T

1

Bá Cường

11H

1

Bá Cường

11H

1

Bảo Sơn

12T

1

Khôi

12T

1

Hải Nam

12T

1

Kết quả thi đấu vòng loại giải bóng đá tranh cúp “ CLB Bóng đá lần thứ 7, năm 2016”

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG A

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11Ti

2

2

0

0

27

0

27

6

10L

2

1

0

1

11

9

+2

3

11A-Đ

2

0

0

2

2

31

29

0

Tổng bàn thắng:  40 bàn. Tỉ lệ  13, 3 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG B

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11T

2

2

0

0

32

3

29

6

12S-Đ-A

2

1

0

1

15

6

+9

3

10Si

2

0

0

2

0

38

-38

0

Tổng bàn thắng: 47 bàn. Tỉ lệ  15.66 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG C

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

12L

2

2

0

0

13

2

+11

6

10Đ

2

1

0

1

6

11

-5

3

11Si

2

0

0

1

5

11

-6

0

Tổng bàn thắng:  24 bàn. Tỉ lệ  8 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG D

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11KC

2

2

0

0

12

5

+7

6

10T

2

1

0

1

7

7

0

3

10KC

2

0

0

2

4

11

-7

0

Tổng bàn thắng:  23 bàn. Tỉ lệ  7.66 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG E

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

12T

2

2

0

0

7

0

+7

6

10SA

2

1

0

1

6

8

-2

3

12Si

2

0

0

2

4

9

-5

0

Tổng bàn thắng: 17 bàn. Tỉ lệ 5.66 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG F

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11L

2

2

0

0

8

2

+6

6

10H

2

1

0

1

6

4

+2

3

10Ti

2

0

0

2

3

11

-8

0

Tổng bàn thắng: 17 bàn. Tỉ lệ 5.66  bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG G

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11H

2

1

1

0

2

1

+1

4

12H

2

0

2

0

3

3

0

2

12Ti-KC

2

0

1

1

2

3

-1

1

Tổng bàn thắng:  7 bàn. Tỉ lệ  2.33 bàn /trận.

 

Cầu thủ ghi bàn nhanh nhất

 

Cầu thủ

Lớp

Thời gian

Xếp thứ tự

Trường

11Tin

5 giây

1

Long

11T

6 giây

2

Cầu thủ ghi bàn

Cầu thủ

Lớp

Số bàn

Xếp thứ tự

Long

11T

20

1

Trường

11Ti

14

2

Duy Hoàng

11 KC

7

3

Khánh

12T

5

4

P. Quang

12SĐA

5

4

Nam

11Ti

5

4

Công

11Ti

5

4

Công

12SĐA

4

Lộc

12L

3

Thịnh

12L

3

Hiếu

10Đ

3

H. Phương (12)

10 H

3

Việt Anh

11Sinh

3

Thành

11L

3

Duy

11T

3

Đức Anh

11T

3

Thành

11KC

3

Phương

12L

2

Minh

11Ti

2

N. Anh

11L

2

Hưng

12SĐA

2

Cường

12SĐA

2

Bảo Sơn

12T

2

Linh

10Ti

2

Long

10KC

2

Long

10 H

2

Minh Đức

10Đ

2

Phát (22)

10 T

2

Linh (16)

12Sinh

2

Tâm

12Sinh

2

Chi (9)

10A-Sử

2

Bình(0)

10A-Sử

2

Tuấn Đạt

11T

2

Lộc

12H

1

H Đức

11L

1

Minh

11L

1

Thành

12L

1

Khánh

12L

1

Minh

12L

1

Thắng

12L

1

Phong

12L

1

Minh

11Ti

1

Cường

11Ti

1

Duy

1

Q. Khánh

1

Long

12H

2

Linh

12 KC

1

Thọ

12Ti

1

Tuấn (1)

10 T

1

Phú (25)

10 T

1

....(10)

10 T

1

Hải (11)

10Tin

1

L

10A-Sử

1

Tùng (29)

10A-Sử

1

Đăng (99)

11H

1

Huy Thông

11Sinh

1

Nhật

12SĐA

1

Thành

11Sinh

1

Tuấn

11KC

1

Khánh

11T

1

N. Long

11T

1

Bá Cường

11H

1

Bá Cường

11H

1

Kết quả thi đấu tính đến hết sáng ngày 18/9/2016

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG A

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11Ti

1

1

0

0

7

0

7

3

10L

2

1

0

1

11

9

+4

3

11A-Đ

1

0

0

1 2
11 -9 0

Tổng bàn thắng:  20 bàn. Tỉ lệ  10 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG B

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11T

1

1

0

0

6

3

+3

3

12S-Đ-A

2

1

0

1

15

6

+9

3

10Si

1

0

0

1

0

12

-12

0

Tổng bàn thắng: 21 bàn. Tỉ lệ  10.5 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG C

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

12L

1

1

0

0

7

1

+6

3

10Đ

2

1

0

1

6

11

-5

3

11Si

1

0

0

1

4

5

-1

0

Tổng bàn thắng:  17 bàn. Tỉ lệ  8.5 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG D

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11KC

1

1

0

0

6

3

+3

3

10KC

2

0

0

2

4

11

-7

0

10T

1

1

0

0

5

1

+4

3

Tổng bàn thắng:  15 bàn. Tỉ lệ  7.5 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG E

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

12T

1

1

0

0

3

0

+3

3

12Si

2

0

0

2

4

9

-5

0

10  S-A

1

1

0

0

6

4

+2

3

Tổng bàn thắng: 13 bàn. Tỉ lệ 6.5 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG F

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11L

1

1

0

0

5

2

+3

3

10Ti

2

0

0

2

3

11

-8

0

10H

1

1

0

0

6

1

+5

3

Tổng bàn thắng: 14 bàn. Tỉ lệ 7  bàn /trận.


KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG G

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

12H

1

0

1

0

2

2

0

1

12Ti-KC

2

0

1

1

2

3

-1

1

11H

1

1

0

0

1

0

+1

3

Tổng bàn thắng:  5 bàn. Tỉ lệ  2.5 bàn /trận.

Cầu thủ ghi bàn nhanh nhất

Cầu thủ

Lớp

Thời gian

Xếp thứ tự

Long

11T

6 giây

1

Cầu thủ ghi bàn thắng

Cầu thủ

Lớp

Số bàn

Xếp thứ tự

P. Quang

12SĐA

5

1

Duy Hoàng

11 KC

4

2

Long

11T

4

2

Trường

11Ti

4

2

Công

12SĐA

4

2

Khánh

12T

3

6

Thịnh

12L

3

6

Hiếu

10Đ

3

6

H. Phương (12)

10 H

3

6

Việt Anh

11Sinh

3

6

Long

10KC

2

Thành

11KC

2

Linh

10Ti

2

Nam

11Ti

2

N. Anh

11L

2

Long

10 H

2

Hưng

12SĐA

2

Cường

12SĐA

2

Minh Đức

10Đ

2

Phát (22)

10 T

2

Linh (16)

12Sinh

2

Tâm

12Sinh

2

Chi (9)

10A-Sử

2

Bình(0)

10A-Sử

2

H Đức

11L

1

Thành

11L

1

Lộc

12L

1

Thành

12L

1

Khánh

12L

1

Phương

12L

1

Minh

11Ti

1

Cường

11Ti

1

Duy

1

Q. Khánh

1

Lộc

12H

1

Long

12H

1

Linh

12 KC

1

Thọ

12Ti

1

Tuấn (1)

10 T

1

Phú (25)

10 T

1

....(10)

10 T

1

Hải (11)

10Tin

1

L

10A-Sử

1

Tùng (29)

10A-Sử

1

Đăng (99)

11H

1

Huy Thông

11Sinh

1

 

 

Kết quả thi đấu vòng loại giải bóng đá tranh cúp “ CLB Bóng đá lần thứ 7, năm 2016”

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG A

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11Ti

2

2

0

0

27

0

27

6

10L

2

1

0

1

11

9

+4

3

11A-Đ

2

0

0

2

2

31

29

0

Tổng bàn thắng:  40 bàn. Tỉ lệ  13, 3 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG B

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11T

2

2

0

0

32

3

29

6

12S-Đ-A

2

1

0

1

15

6

+9

3

10Si

2

0

0

2

0

38

-36

0

Tổng bàn thắng: 47 bàn. Tỉ lệ  15.66 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG C

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

12L

2

2

0

0

13

2

+11

6

10Đ

2

1

0

1

6

11

-5

3

11Si

2

0

0

1

5

11

-6

0

Tổng bàn thắng:  24 bàn. Tỉ lệ  8 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG D

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11KC

2

2

0

0

12

5

+7

6

10T

2

1

0

1

7

7

0

3

10KC

2

0

0

2

4

11

-7

0

Tổng bàn thắng:  23 bàn. Tỉ lệ  7.66 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG E

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

12T

2

2

0

0

7

0

+7

6

10SA

2

1

0

1

6

8

-2

3

12Si

2

0

0

2

4

9

-5

0

Tổng bàn thắng: 17 bàn. Tỉ lệ 5.66 bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG F

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11L

2

2

0

0

8

2

+6

6

10H

2

1

0

1

6

4

-2

3

10Ti

2

0

0

2

3

11

-8

0

Tổng bàn thắng: 17 bàn. Tỉ lệ 5.66  bàn /trận.

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG LOẠI BẢNG G

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

HS

Điểm

11H

2

1

1

0

2

1

+1

4

12H

2

0

2

0

3

3

0

2

12Ti-KC

2

0

1

1

2

3

-1

1

Tổng bàn thắng:  7 bàn. Tỉ lệ  2.33 bàn /trận.

Cầu thủ ghi bàn nhanh nhất

Cầu thủ

Lớp

Thời gian

Xếp thứ tự

Trường

11Tin

5 giây

1

Long

11T

6 giây

2

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm