Home Tổ chuyên môn Thể Thư viện chuyên môn Một số bài tập nhằm sửa chữa những sai sót khi học kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện

Một số bài tập nhằm sửa chữa những sai sót khi học kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện

Ngày nay, TDTT trong trường học giữ một vai trò rất quan trọng được cả xã hội, Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng và quan tâm, bởi vì giáo dục thể chất có tác dụng tích cực đối với sự hoàn thiện nhân cách và thể chất của học sinh, tạo ra những con người phát triển toàn diện, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, giáo dục thể chất luôn là nội dung bắt buộc đối với học sinh trong hệ thống giáo dục, là một bộ phận quan trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Giáo viên: Đặng Ngọc Hùng

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm